Com redactar el document

Abans de redactar el document de voluntats anticipades, és important que us assessoreu. Conèixer bé el decurs que pot prendre la malaltia i les opcions terapèutiques que hi poden haver us pot ajudar a l'hora d'expressar les vostres voluntats amb prou coneixement de causa i amb la major cura possible. Qui millor us pot aconsellar són els metges mateixos, els professionals d’infermeria o altres persones amb experiència en aquest tipus de documents.

No hi ha cap DVA que sigui l'oficial. El contingut del DVA és lliure i no està estandarditzat perquè depèn de la singularitat de la persona que l'escriu. Tanmateix, hi ha diferents models que poden servir de guia.

Per tal que la seva interpretació, i la consegüent aplicació dels professionals, sigui al més adequada possible, és recomanable que el document de voluntats anticipades consti de dues parts: la primera, amb els criteris i les instruccions personals; la segona, amb la designació d'una persona representant. Es poden utilitzar totes dues o només una.

Pel que fa a la primera part, és recomanable que inclogui:

  • Els criteris fonamentals que s'han de tenir en compte: la jerarquia de valors, les creences i les expectatives personals de l'autor del document de voluntats anticipades

  • Les situacions sanitàries concretes en les quals s'han de tenir en compte aquests criteris fonamentals

  • Les instruccions i els límits concrets en relació amb l'actuació mèdica davant de decisions previstes en funció de les possibilitats evolutives.

Igualment en el DVA es pot fer constar la voluntat de rebre l’eutanàsia. Aquesta voluntat tindrà la consideració formal de sol·licitud per rebre aquest acte assistencial quan es compleixen els requisits establerts per la Llei orgànica 3/2021.

També s’hi poden especificar voluntats relatives a la donació d'òrgans, donació del cos per a la investigació científica o la voluntat sobre l'enterrament o la incineració, entre d'altres.

S'ha de tenir present, però, que possiblement l'autoritat i la potestat respecte a algunes d'aquestes altres consideracions no pertanyi als metges sinó a altres figures professionals, a qui s'haurà d'acudir per tal d'assegurar-ne l'acompliment.

Data d'actualització:  10.05.2021