Al document de voluntats anticipades s’hi poden especificar voluntats relatives a la donació d’òrgans, a la donació del cos a les facultats de medicina o la voluntat sobre l’enterrament o la incineració, entre d’altres.

Donació dels òrgans

Quan una persona decideix fer donació dels òrgans i teixits perquè siguin trasplantats a altres persones, a més de deixar-ne constància en un document de voluntats anticipades també ha de comunicar-ho a la seva família i als amics més íntims.

Existeix un carnet de donant que es pot imprimir i emplenar per portar-lo sempre amb la documentació personal com a testimoni de la decisió presa. És un element simbòlic per conèixer la voluntat de donar òrgans o teixits i, per tant, ajuda a la decisió que ha de prendre la família en el moment de la mort, però no compromet si hi ha un canvi d'opinió.

Properament també podreu declarar-vos donant d’òrgans i teixits des del CatSalut La Meva Salut i imprimir el vostre carnet de donant personalitzat.

Donar el cos a la ciència

A més de deixar constància en el document de voluntats anticipades de la voluntat de fer donació del cos per la docència o la recerca, el donant i els seus familiars han de tenir presents els següents criteris que regeixen la donació:

 • És molt recomanable posar-se en contacte amb la facultat de medicina més propera al lloc de residència, per rebre informació sobre el significat i les condicions en què es realitzarà la donació (1).
 • La persona donant ha d’informar la família i les persones que l’atenguin perquè es pugui acomplir la seva voluntat. 
 • La donació és un acte personal, voluntari i totalment altruista.
 • No hi ha compensacions econòmiques per la donació.
 • Els cossos donats solament es destinen a la docència i la recerca.
 • Un cop es produeix la defunció, el cos ha d’arribar a la sala de dissecció amb la major rapidesa possible, en tot cas abans de vint-i-quatre hores.
 • En qualsevol cas, la Unitat d’anatomia humana es reserva el dret de revocar una donació deixant sense efectes una donació, si :
  • La  mort és accidental o per qualsevol altre motiu que faci necessària l’autòpsia.  
  • El donant pateixi malalties infeccioses o contagioses tipus VHB, VIH, VHC, tifus, còlera, febre groga, tuberculosi, prèviament conegudes, o si la causa de mort és una sèpsia.
  • El donant pateixi obesitat mòrbida.
  • Per motius logístics del servei. Per exemple, quan les necessitats de docència o recerca de la Facultat de Medicina estan cobertes i no existeix possibilitat de conservar els cossos.

 

(1)

Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (93 581 18 73).

Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (93 402 19 00).

Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Hospital Universitari de Bellvitge (93 403 57 30).

Universitat Internacional de Catalunya. Àrea d'Estructura i Funció del Cos Humà (93 504 20 00).

Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (977 75 93 29).

Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida (973 70 22 90).

Facultat de Medicina de la Universitat de Girona (972 41 96 38).

 

Informació relacionada

Data d'actualització:  10.03.2017