• Guia per a l'abordatge del maltractament de gènere a l'atenció primària

  La finalitat d'aquesta guia és descriure les pautes d'actuació que ha de seguir el col·lectiu de professionals sanitaris i no sanitaris dels centres d'atenció primària davant una persona que pateix maltractaments. [Aquest document és anterior al Protocol per a l'abordatge de la violència masclista en l'àmbit de la salut a Catalunya que marca les pautes generals, vàlides per totes les línies assistencials].

 • Pla de salut. Quadern núm 14. Recomanacions per a l'atenció sanitària a les dones maltractades pdf icon [745,17 kB ]

  Aquest document dona informació i pautes bàsiques d'actuació per tal de facilitar al col·lectiu de professionals sanitaris la detecció dels maltractaments i l'adopció de mesures de suport necessàries a les dones que els pateixen i, també, sensibilitzar-los envers aquesta problemàtica. [Aquest document és anterior al Protocol per a l'abordatge de la violència masclista en l'àmbit de la salut a Catalunya que marca les pautes generals, vàlides per totes les línies assistencials]

 • Protocol de detecció del maltractament intrafamiliar a la dona (MID) pdf icon [499,33 kB ]

  Manual informatiu per a metges i metgesses de serveis d’urgència hospitalaris i d'atenció primària on s'inclouen una sèrie de pautes bàsiques de detecció del maltractament a la dona.

 • Protocol de valoració del risc de violència contra la dona per part de la seva parella

  Aquest protocol forma part del Circuit Barcelona contra la Violència vers les Dones, una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona i la Corporació Sanitària de Barcelona. Aquest projecte va néixer l'any 2001 per impulsar i implementar les estratègies de coordinació entre diferents àmbits i professionals amb l'objectiu de millorar la prevenció, la detecció i l'atenció integral de les situacions de violència de gènere. 

Departament de Presidència

 • Pla de polítiques de dones del Govern de la Generalitat

  El 29 de juliol de 2008 es va aprovar el Pla de polítiques de dones del Govern de la Generalitat 2008-2011. Aquest document conté 560 actuacions pensades per contribuir a la consecució dels canvis necessaris que permetin una relació més equilibrada entre dones i homes en tots els àmbits. El Pla recull el compromís de tots els departaments del Govern per afavorir l'avenç cap a una Catalunya més justa i equilibrada. Per això, el Pla concreta l'actuació per als propers quatre anys en polítiques de dones i incorpora, com a novetat, l'establiment d'indicadors destinats a dur-ne a terme l'avaluació. En l'actualitat hi ha el VI  Pla de polítiques de dones del Govern de la Generalitat 2002-2015.

 • Protocol marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista

  El Protocol marc recull experiències i aportacions i esdevé —legitimat per la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista—, un instrument actiu que estableix les bases a partir de les quals es defineix un model d'intervenció compatible amb el que estableix la llei.

 • Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

Mutilació genital femenina

Data d'actualització:  20.11.2020