Malalties cobertes per vacunes sistemàtiques

Diftèria

Tètanus

Tos ferina

Poliomielitis

Malaltia per Haemophilus influenzae tipus b

Hepatitis B

Malaltia per meningococ A, C, W i Y

Hepatitis A

Xarampió

Rubèola

Parotiditis

Virus del papil·loma humà

Varicel·la

Grip

Malaltia per pneumococ

Data d'actualització:  27.04.2021