Vacuna COVID-19

Formacions i protocols

Cadascuna de les vacunes té unes característiques pròpies relacionades amb el seu transport, conservació i administració.

Els professionals de salut han rebut formació des del desembre de 2020, per tal de conservar i administrar de la manera més òptima totes les vacunes, cadascuna amb les seves pròpies característiques.

A més, s’ha reforçat el paper de la farmacovigilància amb el programa Targeta Groga; l’objectiu és registrar qualsevol incidència relacionada amb l’administració de les vacunes. La finalitat d’aquests registres és un posterior estudi exhaustiu de qualsevol d’efecte advers o situació no esperada; les vacunes, encara que han estat aprovades per l’Agència Europea de Medicaments, es troben sota un procés de farmacovigilància i d’observació exhaustiu en la població en general.