La pandèmia de la COVID-19 causada pel SARS-CoV-2 té uns costos humans i econòmics importants a escala global. El desenvolupament de vacunes per poder controlar la pandèmia ha estat un repte sense precedents, al qual s’està responent d’una manera excepcionalment ràpida fent servir totes les tecnologies disponibles per obtenir vacunes eficaces i segures en el menor temps possible.

S’estan desenvolupant amb tecnologies que es fan servir habitualment per a vacunes de virus inactivats, de virus atenuats, basades en proteïnes amb adjuvants i sense, de partícules similars a virus, i també de menys habituals o totalment noves, com ara de vectors virals (replicants i no replicants), d’ADN i d’ARN.

  • Quan es considera que la pauta de vacunació està finalitzada?

La pauta de vacunació es considera finalitzada de maneres diferents, segons la vacuna, l'edat o si hem estat un cas positiu de COVID-19.

Les persones vacunades amb Pfizer/BioNTech estan correctament vacunades 7 dies després de la segona dosi. Les persones vacunades amb Moderna/Lonza i Oxford/AstraZeneca, 14 dies després de les segones dosis. Les persones vacunades amb J&J/Janssen, d’una única dosi, també assoleixen la pauta de vacunació completada 14 dies després de la dosi.

D'altra banda, les persones que han patit la COVID-19 i que tenen 65 anys o menys solament necessiten una dosi de la vacuna per arribar a la pauta vacunal completada, 2 mesos després de ser un cas positiu. Per contra, les persones que han patit la COVID-19 i tenen més de 65 anys necessiten les dues dosis.

La immunitat enfront de la COVID-19 s'assoleix gràcies a la pauta de vacunació completada; per això és tan important la finalització del nostre procés vacunal.

Les persones que han assolit la pauta vacunal completada poden demanar el certificat digital COVID de la UE.