Vacuna COVID-19

Informació per a la dosi addicional de la vacuna contra la COVID-19

Per què s’administra una dosi addicional a persones ja vacunades contra la COVID-19 amb la pauta completa?

Les vacunes contra la COVID-19 proporcionen una resposta immunitària molt efectiva per fer front al coronavirus. No obstant això, algunes persones, malgrat tenir la pauta de vacunació completa, disminueixen aquesta protecció; és el cas de les persones grans i les persones immunodeprimides o amb patologies, les quals tenen un sistema immunitari més debilitat. Per això, a aquestes persones se’ls administra una dosi addicional de la vacuna.

La vacunació contra la COVID-19 té com a objectiu protegir tota la població del virus per evitar casos de malaltia greu, COVID persistent, ingressos hospitalaris i a les UCI, i morts.

Qui es vacuna amb aquesta dosi addicional?

Les persones amb les següents situacions o patologies:

 • Receptors de trasplantament d’òrgans sòlids.
 • Receptors de trasplantaments de progenitors hematopoètics.
 • Tractament amb fàrmacs anti-CD20.
 • Receptores de teràpies cel·lulars CAR-T.
 • Tractament substitutiu renal.
 • Tractament químic i radioteràpic en els 6 mesos previs per qualsevol indicació.
 • Immunodeficiències primàries.
 • Infecció per VIH amb 200 cel/ml.
 • Fibrosi quística.
 • Síndrome de Down amb 40 anys o més d’edat (persones nascudes l’any 1981 o abans).
 • Tractament immunosupressor.

Atès que tenen un sistema immunitari més deprimit, també estan incloses en la dosi de reforç:

 • Persones institucionalitzades que viuen en les residències.
 • Persones de 70 o més anys, atès que tenen un sistema immunitari més deprimit, també estan incloses en la dosi de reforç.

La vacunació amb la dosi de reforç de les persones de 70 o més anys s'iniciarà el 25 d'octubre d'enguany.

Quan temps ha de passar entre la segona dosi i aquesta dosi addicional de la vacuna contra la COVID-19?

 • Persones institucionalitzades en residències de gent gran i persones de 70 o més anys.

Un interval de temps mínim entre la 2a i la dosi de reforç de 6 mesos.

 • Persones amb alguna de les patologies anteriorment descrites.

Un interval de temps mínim entre la 2a i la dosi addicional de 28 dies.

La vacuna de la grip i de la COVID-19 esta contraindicades?

Tant la vacuna de la grip com la de la COVID-19 es poden administrar alhora. La punxada ha de ser en llocs anatòmics diferents.

On puc trobar més informació relacionada amb les evidències científiques que justifiquen la dosi de reforç?

1 Mizrahi B, Lotan R, Kalkstein N, et al. Correlation of SARS-CoV-2 Breakthrough Infections to Time-from-vaccine; Preliminary Study. medRxiv 2021.07.29.21261317; doi: https://doi.org/10.1101/2021.07.29.21261317   

2 Goldberg Y, Mandel M, Bar-On YM et al. Waning immunity of the BNT162b2 vaccine: A nationwide study from Israel. medRxiv 2021.08.24.21262423; doi: https://doi.org/10.1101/2021.08.24.21262423  

3 Pouwels KB, Pritchard E, Matthews PC et al. Impact of Delta on viral burden and vaccine effectiveness against new SARS-CoV-2 infections in the UK. medRxiv 2021.08.18.21262237; doi: https://doi.org/10.1101/2021.08.18.21262237  

4 ECDC. Interim public health considerations for the provision of additional COVID-19 vaccine doses. Technical report, 1 September 2021. Disponible a: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-public-health-considerations-additional-vaccine-doses  

5 Bar-On YM, Goldberg Y, Mandel M. et al. N. Engl. J. Med 2021. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2114255   

El Ministeri de Sanitat ha publicat un document relacionat amb l'administració de dosis addicionales en personas que han rebut una pauta completa de vacunació contra la COVID-19.

Data d'actualització:  21.10.2021