La vacuna contra la COVID-19 és la principal eina per fer front a la COVID-19. L’objectiu de la vacunació és arribar a la immunitat de grup; com més persones estiguin vacunades, més dificultats tindrà el virus per replicar-se, els contagis baixaran i podrem tornar gradualment al nostre dia a dia.

Fins a arribar a la immunitat de grup, hem de continuar amb altres mesures preventives per fer front a la COVID-19, recorda: distància de seguretat entre les persones, rentat de mans freqüent mascareta, ventilació d’espais tancats.

La vacuna ha demostrat que protegeix contra la malaltia simptomàtica confirmada per PCR i, per tant, en aquests casos evita la infecció i, en conseqüència, disminueix la possibilitat de contagi a les persones de l’entorn de les que estan vacunades. De tota manera, no s’ha demostrat que eviti la possibilitat que les persones vacunades, encara que no estiguin malaltes, portin el virus al nas i la gola. Això suposaria un risc de contagi, encara que molt més petit que si es tingués la malaltia.

Per això és tant important continuar mantenint les mesures bàsiques de prevenció per fer front a la COVID-19: distància de seguretat, mascareta, rentat de mans i ventilació, entre d’altres.

L'eina més efectiva que disposem actualment per fer front a la COVID-19 és la vacunació, però no es pot abaixar la guàrdia de cap de les mesures que durant tota la pandèmia ens han ajudat a prevenir-la: la higiene, la mascareta i mantenir la distància de seguretat. Mantenir les mans ben netes, posar-se la mascareta, seguir les normes conservació i preparació dels aliments, i netejar i desinfectar la llar, són mesures bàsiques per prevenir el risc de contraure i transmetre la malaltia. Aquestes precaucions s'han d'extremar en cas de tenir una condició de risc o una alta exposició al virus, sigui per motius laborals o per convivència amb persones que podrien estar infectades.

També, les autoritats han anat marcant altres mesures que han ajudat la contenció de la pandèmia i que, majoritàriament, la ciutadania ha seguit escrupolosament. Això no obstant algunes persones que no han complert les mesures han estat sancionades i tenen expedients oberts. El Departament de Salut ha publicat al seu web l'apartat Sancions COVID-19 amb les preguntes més freqüents que està rebent sobre aquest tema.

 El certificat COVID digital UE és un document que acredita la situació d’una persona respecte a la COVID-19. Aquest certificat pot ser de tres tipus:

  • Certificat de vacunació contra la COVID-19, en cas que hagis estat vacunat.
  • Certificat de recuperació de la COVID-19, en cas que hagis patit la malaltia en els últims 6 mesos.
  • Certificat de prova diagnòstica COVID-19 negativa, si vols demostrar que no tens la malaltia mitjançant un TAR o una PCR.

A Catalunya, el certificat COVID digital UE és indispensable per accedir a qualsevol local d'oci nocturn. Te'l podràs descarregar a La Meva Salut.

Sí, mitjançant el certificat COVID digital UE, un document que acredita la situació d’una persona respecte a la COVID-19 i que facilita la mobilitat entre els estats membres de la Unió Europea.

Amb la denominació certificat digital s’inclouen tres opcions d’acreditació igualment vàlides per viatjar:

També a La Meva Salut et podràs descarregar un justificant vacunal.

La vacunació és una acció personal amb una clara repercussió en el nostre entorn més proper i la societat.
Si ens vacunem, la velocitat de transmissió disminueix, així com els contagis i les morts. La vacuna dona protecció individual, però, a més, a mesura que augmenta la proporció de persones vacunades, la transmissió del virus es va tornant més difícil. No només els vacunats queden protegits per la vacunació, sinó també les persones no vacunades, ja que tenen menys possibilitat de trobar-se amb persones infectades. Això és el que es coneix com a immunitat col·lectiva o de ramat, molt característica de les vacunes.

En una pandèmia com aquesta, el concepte d’immunitat col·lectiva ha de ser global, a tots els països del món; independentment del seu nivell de renda, totes les persones han de tenir accés a les vacunes. Vacunar-nos és una responsabilitat col·lectiva, ja que ajudarà a crear immunitat de grup, farà disminuir els efectes de la pandèmia i minimitzarà l’impacte del virus. És una responsabilitat que té un impacte directe en la salut i l’economia, tant la pròpia com la de la resta.

Les vacunes no són obligatòries, però són indispensables per crear immunitat de ramat o de grup. Les agències reguladores internacionals n’han aprovat l’ús, ja que hi ha molts estudis que proven la seva seguretat i eficàcia. Com a resultat, són una mesura molt important de salut pública per controlar la pandèmia.

Data d'actualització:  22.10.2021