Es delimita l’edat de la vacunació a les persones nascudes entre els anys 1952 i 1961