Tuberculosi

La tuberculosi (TBC) és un problema de salut global i és una de les malalties infeccioses amb més morbiditat al món, sobretot en països pobres amb una incidència elevada.

La tuberculosi pulmonar és contagiosa i es transmet per via aèria; en absència de tractament, cada persona afectada amb tuberculosi contagia, per terme mitjà, entre deu i quinze persones a l'any.

La forma més efectiva d'evitar i de curar la tuberculosi és concentrant els esforços a detectar i tractar correctament les persones malaltes i a realitzar el seu seguiment fins a comprovar-ne la curació. El resultat d'aquests esforços augmenta si el diagnòstic i el tractament es fan precoçment.

La tuberculosi és una malaltia de declaració obligatòria individualitzada. Tots els casos confirmats i tota sospita d'infecció han de ser notificats pels metges que efectuen el diagnòstic, sigui des de l'atenció primària o des dels serveis hospitalaris i penitenciaris, públics o privats. La notificació es fa utilitzant un formulari comú a altres malalties infeccioses de declaració obligatòria, que cal enviar per correu o per fax seguint un circuit de declaració perquè arribin a la Unitat de Vigilància Epidemiològica territorial corresponent.