Trastorns no especificats

TCANE

Els TCANE (Trastorns de Comportament Alimentari no Especificats, atípics o incomplets) als trastorns amb símptomes similars als de l’anorèxia nerviosa o la bulímia nerviosa que no compleixen tots els criteris diagnòstics i, per tant, són incomplets. Tot i això, no són trastorns menys greus ni tenen menys necessitats de tractament.

Es considera que existeix un trastorn de la conducta alimentària no especificat, per exemple, en els casos següents:

  • Dones que compleixen criteris per a l'anorèxia, però tenen una menstruació regular.
  • Anorèxia, però amb un pes dins la normalitat (típic de pacients obesos). 
  • Bulímia, però amb una freqüència d'afartaments i/o conductes compensatòries (vòmits autoinduïts, abús de laxants...) menor a dos cops per setmana o durant menys de tres mesos. 
  • Ús regular de conductes compensatòries després d'ingerir petites quantitats d'aliments.
  • Trastorn per afartament amb absència de conductes compensatòries.
  • Fòbia a la majoria d'aliments i/o conductes de vòmit que justifiquen el baix pes i l'escassa ingesta d'aliments, però sense una por intensa d'augmentar de pes.
Data d'actualització:  26.11.2020