Trastorn per afartament

Trastorn per afartament

Els trastorns per afartament són els episodis d'ingesta voraç, similars als de les persones amb bulímia nerviosa, de manera recurrent però sense conductes compensatòries (vòmits autoinduïts, abús de laxants o diürètics...). Això fa que amb el temps la persona presenti un problema d'excés de pes o obesitat.

Un episodi d'afartament es caracteritza per les dues condicions següents:

  • Ingesta, en un curt període de temps, d'una quantitat de menjar definitivament superior a la que la majoria de persones podrien consumir en el mateix temps i sota circumstàncies similars.
  • Sensació de pèrdua de control sobre la ingesta durant l'episodi (per exemple, sensació que no es pot parar de menjar o controlar què i quant s'està menjant).

Símptomes

Els episodis d'afartament s'associen a tres o més dels símptomes següents:

  • Ingesta molt més ràpida del que és normal. 
  • Menjar fins a sentir-se desagradablement ple. 
  • Ingesta de grans quantitats de menjar tot i no tenir gana. 
  • Menjar d'amagat per ocultar la pròpia voracitat.
  • Sentir-se a disgust amb un mateix, deprimit, o sentir-se molt culpable després de l'afartament.
  • Malestar profund en recordar l'afartament. 
  • Els afartaments tenen lloc com a mínim dos dies a la setmana durant sis mesos. 
  • Els afartaments s'associen a estratègies compensatòries inadequades (per exemple: purgues, dejuni, exercici físic excessiu) i no sols apareixen en el transcurs d'una anorèxia o bulímia nervioses.
Data d'actualització:  26.11.2020