Tipus de tractament

El tractament dels trastorns de la conducta alimentària consisteix en un abordatge multidisciplinari per treballar els diferents símptomes de la malaltia.

Són trastorns mentals de base psicològica amb conseqüències físiques, nutricionals, emocionals i socials. Per això requereixen l’ús combinat d’estratègies dietètiques-nutricionals, mèdiques i psicològiques tant individuals com grupals, enfocades al pacient i la seva família.

El tractament del TCA es realitza a centres de salut mental especialitzats. Hi ha diferents dispositius on es fan aquests tractaments segons la gravetat: tractament ambulatori, hospital de dia i hospitalització completa.

Línies d’intervenció

Equip terapèutic

Ambulatori

Hospital de dia

Hospitalització

Pisos terapèutics

Data d'actualització:  17.01.2017