El tractament dels trastorns de la conducta alimentària pretén assolir els objectius següents:

Físics

 • Recuperació i normalització del pes. 
 • Recuperació de les complicacions físiques.

Conductuals

 • Normalització de la conducta d'ingesta.
 • Eliminació de l'ús de conductes purgatives. 
 • Normalització de la pràctica d'activitat física. 
 • Control de les conductes impulsives.

Cognitius

 • Modificació dels pensaments disfuncionals en relació amb el cos i la valoració estètica que se'n fa.
 • Increment de l'autoestima.
 • Millora de la imatge personal. 
 • Correcció de les alteracions perceptives.

Emocionals

 • Control de l'ansietat vers el menjar i la imatge corporal.
 • Identificació i maneig de les emocions. 
 • Millora de l'estat d'ànim.
 • Control dels altres trastorns psicològics associats.

Familiars

 • Resolució dels conflictes familiars.
 • Consecució d'un suport familiar adequat.
 • Augment de la independència de la família.

Socials

 • Millora de les habilitats socials. 
 • Reducció de l'ansietat social.
 • Superació de l'aïllament social.
 • Adaptació social: relacional.

Sociolaborals

 • Millora de l'autonomia personal i econòmica.
 • Inserció laboral. 
 • Orientació formativa, ocupacional i acadèmica.
 • Millora de la capacitat per a la intendència de la pròpia llar.
 • Millora de la qualitat del temps d'oci.
Data d'actualització:  26.11.2020