La recuperació total és possible i de fet un 70% dels TCA es recuperen si segueix un tractament correcte.

Hi ha unes variables socials, familiars i personals que fan que el procés de la malaltia tingui una evolució favorable.

Factors personals

 • Absència d'alteracions prèvies en la personalitat.
 • Edat d'inici primerenca. 
 • Poc temps transcorregut entre l'inici del trastorn i el primer diagnòstic.
 • Poc temps d'evolució. 
 • Existència d'un únic factor desencadenant clar. 
 • Absència d'altres patologies psiquiàtriques associades. 
 • Menstruació conservada. 
 • Consciència del trastorn.

Factors socials i familiars

 • Bones relacions familiars, inclosa la família d'origen i la parella.
 • Bon nivell sociocultural.
 • Xarxa social àmplia. 
 • Autonomia personal conservada: economia, accés als serveis, formació, etc.

Variables relatives al tractament

 • A l'inici d'un de nou, com menys tractaments previs s'hagin dut a terme millor serà el pronòstic.
 • Més durada i intensitat del tractament. 
 • Objectius de tractament que no es limitin al restabliment de l'estat físic i que incloguin la intervenció en els aspectes psicològics i socials de la persona afectada.
 • Tractaments duts a terme en un entorn clínic especialitzat.
Data d'actualització:  26.11.2020