Què fer davant la sospita de malaltia?

Que pot fer la família?
Què poden fer els amics i els companys?
Què pot fer l'escola?
Què poden fer els professionals?
Què pot fer la justícia?
Data d'actualització:  27.11.2020