Prevenció

Destaquem

Campanya "Implica't"

Recomanacions per a famílies amb infants de 0 a 12 anys per prevenir els trastorns de la conducta alimentària

Taula de Diàleg per a la prevenció dels Trastorns de la Conducta Alimentària

Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)

  • Programa "Salut i escola"

    Aquest programa, impulsat pel Departament d'Ensenyament i el Departament de Salut, té com a objectiu potenciar la coordinació dels centres docents, els serveis educatius i els serveis sanitaris en accions de promoció de la salut i d'atenció a l'alumnat.

  • Fundació Imatge i Autoestima

    Programa psicoeducatiu de prevenció dels trastorns de la conducta alimentària. Es duu a terme principalment entre la població adolescent i jove ja que s’ha descrit com el col·lectiu de major risc de patir aquestes malalties. Aposta per una prevenció inespecífica (abordant aquells factors que poden fer més resistents el noi i la noia a patir aquestes malalties) i integral (a través també de la família i dels educadors i educadores). Després de cada intervenció preventiva amb un grup de 30 nois i noies solen consultar una mitjana d'1,5 de casos en risc.

  • Fundació ITA (FITA)

    FITA col·labora amb la Fundació la Caixa en el Programa Incorpora, amb l'objectiu d'inserció laboral com a eina de prevenció. També desenvolupa accions de prevenció i sensibilització dels TCA per mitjà d'accions de divulgació i sensibilització, d'accions de prevenció per a la població adolescent d'escoles i instituts de secundària sobre factors de protecció i d'accions de prevenció per a pares i mares a escoles i instituts de secundària.

Què poden fer els professionals d'atenció primària?
Què poden fer els professionals dels centres educatius?
Data d'actualització:  27.11.2020