Tot i que actualment se sap més sobre els trastorns de la conducta alimentària que fa uns anys, encara hi ha algunes creences falses sobre aquestes malalties que és necessari eliminar per aconseguir-ne una bona comprensió.

D’altra banda, algunes idees relacionades amb l’alimentació i el pes, extensament divulgades  pels mitjans de comunicació, s’han convertit en mites que poden condicionar l’actitud envers l’alimentació de moltes persones.