Retolació per descarregar

Models i criteris de senyalització

S’ha d’utilitzar en els supòsits en què la Llei estableix que està totalment prohibit fumar.

Pictograma i rètol per imprimir (pdf)

tabac_retol_1

S’han d’utilitzar en els supòsits recollits a la disposició addicional sisena (en establiments penitenciaris), a la disposició addicional vuitena (centres, serveis o establiments psiquiàtrics d’estada mitjana i llarga) i a la disposició addicional desena (centres residencials per a persones grans o amb discapacitat).

- Pictograma i rètol per imprimir (pdf)
- Pictograma i rètol amb especificacions per a producció (pdf)
- Pictograma i rètol amb especificacions per a producció (eps) 

Rètol tabac

Es pot utilitzar, entre altres, en els espais referits a l’article 2.2: “A l’efecte d’aquesta Llei, en l’àmbit de l’hostaleria, s’entén per espai a l’aire lliure tot espai no cobert o tot espai que, malgrat estar cobert, estigui envoltat lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments”.

- Pictograma i rètol per imprimir (pdf)
- Pictograma i rètol amb especificacions per a producció (pdf)
- Pictograma i rètol amb especificacions per a producció (eps) 

Rètol tabac