Guies i altres documents

Components del fum del tabac

Descripció dels components bàsics del fum de tabac identificats amb més probabilitats de provocar malalties. El fum de tabac conté més de quatre mil components, molts dels quals són farmacològicament actius, tòxics, mutàgens i cancerígens.

Els efectes del fum ambiental del tabac sobre la salut 

Es tracta d'una presentació que tracta sobre els riscos del fum del tabac ambiental. A més de donar una visió global d'aquesta problemàtica a través d'indicadors i marcadors, informa sobre els efectes que té en la salut, centrant-se en les malalties següents: càncer de pulmó, morbiditat en la infància i la malaltia cardiovascular.

Ventilació i fum ambiental del tabac 

Ofereix informació sobre els diferents sistemes de ventilació per tal de resoldre el problema del fum ambiental i també proposa un codi de pràctiques per tal de controlar-ne l'exposició.

Extracte de la monografia de la International Agency For Research On Cancer (IARC) 

Fragment d'un estudi monogràfic confeccionat per la International Agency For Research On Cancer (IARC), una agència de l'Organització Mundial de la Salut, sobre el tabaquisme passiu o involuntari.

Data d'actualització:  29.11.2016