Tabac: conceptes bàsics

El tabac és una planta del gènere Nicotiana tabacum de la família de les solanàcies. Les seves fulles, preparades de diferents maneres, es fumen, s'aspiren, es beuen o es masteguen.

Els elements que formen el tabac són:

• La nicotina (C10H14N2): és l'alcaloide responsable de la major part dels efectes del tabac sobre l'organisme i és el que provoca la dependència física. La vida mitja de la nicotina a la sang és de menys de dues hores i a mesura que se'n redueix la concentració apareixen els símptomes que desperten el desig d'un nou cigarret.

• Els elements irritants: són les substàncies responsables de la tos típica de la persona fumadora i de l'estimulació de les glàndules secretores de la mucosa, que són les que alteren els mecanismes de defensa del pulmó.

• Els quitrans i agents cancerígens.

• El monòxid de carboni: es troba en quantitats molt elevades en el fum del tabac. Té una gran afinitat amb l'hemoglobina, la qual cosa provoca que disminueixi la capacitat de la sang per transportar oxigen.

El tabaquisme és una drogodependència en la qual intervenen factors de comportament, psicològics, socials i farmacològics. Dona lloc a un consum reiterat de tabac amb greus conseqüències per a la salut.

Les persones fumadores són aquelles que consumeixen tabac, ja sigui de manera habitual o esporàdica. Les conseqüències depenen de diversos factors, com el nombre de cigarretes, la profunditat de la calada, el temps de retenció del fum en els pulmons, els anys de consum, etc.

El fumador passiu és aquella persona que, tot i no ser fumadora, aspira el fum del tabac.

Data d'actualització:  30.09.2016