L'amiant s'ha utilitzat, fins que es va prohibir definitivament l'any 2002, en múltiples processos productius, especialment en el sector de la construcció. La relació que hi ha entre l'exposició a l'amiant i algunes patologies com l'asbestosi, el mesotelioma, etc., està ben establerta, i les prediccions fetes indiquen que l'epidèmia de casos en algunes d'aquestes patologies s'anirà incrementant els propers anys.

Aquests motius justifiquen clarament la realització d'un Programa de vigilància sanitària dels treballadors que han estat exposats a l'amiant.

El Programa de vigilància de la salut dels treballadors exposats a l’amiant es desenvolupa amb les actuacions següents:

  • Identificar treballadors que han estat exposats a l’amiant: es consideraran tots els treballadors d’ocupacions i activitats on es manipuli o s’hagi manipulat amiant.
  • Determinar si aquests treballadors han desenvolupat alguna patologia relacionada amb l’exposició a l’amiant.
  • Fer un seguiment integral i coordinat d’aquests treballadors i col·laborar perquè es reconegui, si fos necessari, com a malaltia professional, així com la indemnització dels treballadors amb danys a la salut.

Més informació

Data d'actualització:  04.10.2016