Medicaments

Canal temàtic de salut

Els medicaments són substàncies que tenen propietats per prevenir, diagnosticar, tractar, alleujar o curar tot tipus de malalties. Esdevenen l'eina terapèutica més utilitzada en el nostre sistema sanitari.

El canal Medicaments i farmàcia és un web temàtic que ofereix informació científica, objectiva i actualitzada sobre medicaments. Compta amb un Comitè Editorial, integrat per professionals dels àmbits de la farmàcia i la comunicació de diferents entitats de l'entorn sanitari públic de Catalunya, que vetlla per la qualitat dels continguts i en garanteix el rigor científic.  

L'objectiu d'aquest espai és ser una referència útil i fiable per als tres tipus de públics als quals s'adreça:

  • La ciutadania hi pot trobar continguts entenedors i pràctics que contribueixen a fer un ús responsable i segur dels medicaments i a resoldre els dubtes més freqüents. La informació l'elabora un grup de professionals de l'àmbit de la salut (farmacèutics, metges, infermers, etc.), que compten amb la col·laboració del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya. Els continguts no pretenen en cap cas substituir les recomanacions dels professionals sanitaris, sinó complementar-les i ampliar-les. 
  • Els professionals de la salut poden ampliar els seus coneixements i accedir a recursos orientats a facilitar el desenvolupament de la seva tasca diària. Hi poden trobar eines per a la millora de la qualitat i la seguretat de la prescripció i la dispensació de medicaments i altres productes sanitaris, bones pràctiques, dades de l'avaluació dels resultats en salut de la prestació farmacèutica, programes formatius, jornades d'intercanvi d'experiències...
  • Les empreses i els proveïdors poden millorar la seva relació amb l'Administració. Hi ha disponible informació específica per a les oficines de farmàcia, la indústria farmacèutica, els establiments d'òptica i els centres acreditats per a la dispensació d'articles ortoprotètics. 

 

Data d'actualització:  28.04.2021