Els tipus de maltractament es classifiquen segons acords relativament arbitraris que depenen del moment i la cultura i que no  són excloents. L’Observatori General Número 13 (2011), del Comitè de Nacions Unides classifica les formes de violència en l’àmbit sanitari de la manera següent:

Qualsevol acció no accidental que provoqui o pugui provocar als infants i adolescents danys físics o malalties.

Es produeix quan les necessitats bàsiques de l’infant o adolescent (físiques, socials o psicològiques) no són ateses, de manera temporal o permanent, com ara l’alimentació, la higiene, l’atenció mèdica, l’educació, el vestit, la vigilància, la seguretat…

Situació crònica amb actuacions o privacions, que provoquen a l’infant o adolescent sentiments negatius envers la pròpia autoestima i li limiten les iniciatives que té (menyspreu continuat, refús verbal, insult, intimidació, discriminació…).

Es distingeix entre:

  • Maltractament emocional: es produeix per conductes actives de l’adult (rebutjar, aïllar, terroritzar, corrompre...).
  • Abandonament emocional: es produeix per omissió de conductes de l’adult (ignorar).

Situació en la qual un infant o adolescent és utilitzat per satisfer desitjos sexuals imposats per un adult, ja sigui participant o presenciant activitats sexuals que violen els tabús socials i legals de la societat i que no comprèn o per a les quals no està preparat, d’acord amb el seu desenvolupament i, per tant, no hi pot donar el seu consentiment (incest, violació, tocaments, seducció verbal, masturbació en presència d’un menor, pornografia…).

També es consideren abús les activitats sexuals imposades per un infant a un altre si el primer és considerablement més gran (uns cinc anys) que la víctima o utilitza la força, les amenaces, l’abús de poder o altres mitjans de pressió.

El límit d’edat establert per a les relacions sexuals consentides és de 16 anys a l’Estat espanyol.

Tota acció o omissió voluntària per part de la dona gestant o indirectament per una tercera persona, que posa en perill la salut fetal o bé li causa, directament o indirectament, un dany. També és maltractament prenatal el que produeix la persona que maltracta la dona en procés de gestació.

Aquest maltractament pot tenir un efecte de vegades ja identificable en el fetus abans de néixer o bé manifestar-se en el nadó després de néixer. 

Situació en què, sense necessitat mèdica, se sotmet l’infant a qualsevol tipus de substància, la qual cosa l’incapacita perquè pugui desenvolupar la seva autonomia, la resistència o el control.

Trastorn psíquic que es produeix quan els progenitors, tutors o cuidadors simulen malalties de l’infant, provoquen contínues exploracions mèdiques o ingressos hospitalaris, i al·leguen símptomes ficticis de manera activa.

Situació en què s’utilitza l’infant o adolescent en edat no laboral per a treballs amb què s’obté qualsevol tipus de guany, que pot anar des de feines físiques dures fins a la utilització passiva o activa per a la mendicitat.

Situació en què l’infant és obligat o induït a realitzar activitats de prostitució i/o pornografia.

Les nenes i noies adolescents també poden ser víctimes de violència masclista. En aquest àmbit de la violència masclista s'hi inclouen formes especifiques com ara:

  • Matrimonis forçosos: matrimoni en el qual una de les dues parts es casa sense el seu consentiment o en contra de la seva voluntat per la intervenció de terceres persones de l’entorn familiar que s’atorguen la facultat de decisió i pressionen perquè aquesta pràctica es produeixi. (A l’Estat espanyol legalment es pot donar el consentiment a partir dels 16 anys si les parts estan emancipades i entre els 14 i 16 anys en el cas que hagin obtingut una dispensa judicial).
  • Mutilació genital femenina: pràctica que implica l’ablació total o parcial dels genitals externs femenins, o qualsevol altra agressió als òrgans genitals femenins, per raons culturals o religioses, sense finalitat terapèutica.

Consisteix a captar, transportar o acollir infants o adolescents, sovint aprofitant-se d'una situació de vulnerabilitat, per mitjà de l'amenaça, l'engany, l'ús de la força o el pagament a algú amb autoritat sobre les víctimes, amb la finalitat d'explotar-les.

L'explotació de les víctimes del tràfic d'éssers humans es pot concretar en explotació sexual, explotació laboral, obligació de realitzar activitats delictives, extracció d'òrgans o celebració de matrimonis forçosos, entre d'altres.

En el món de les noves tecnologies hi ha, constantment, noves eines que s’utilitzen per al maltractament d’infants i adolescents, tant entre iguals com dels adults cap als infants i adolescents.

Actualment, una de les formes és el ciberassetjament entre iguals, que es produeix quan un infant o adolescent és maltractat de forma repetida i al llarg del temps per part d’un o més menors d’edat mitjançant l’ús d’eines tecnològiques.

És el provocat per qualsevol legislació, programa, servei, actuació o procediment procedent de poders públics o privats i de les seves actuacions, quan vulneren els drets bàsics dels infants o adolescents.

La victimització secundària fa referència a la mala o inadequada atenció que rep la víctima per part del sistema penal, i institucions de la salut, policia, entre d’altres, per les repetides situacions per les quals ha de passar després d’haver estat afectada per maltractament i que la perjudiquen psicològicament i emocionalment de manera més profunda i traumàtica.

Data d'actualització:  10.04.2019