Els infants i adolescents afectats poden presentar manifestacions físiques, de desenvolupament i conductuals derivades de la situació de maltractament.

Alhora, determinades actituds dels pares, tutors i cuidadors també poden fer sospitar que són responsables del maltractament o que en tenen coneixement.

En l’infant o l'adolescent

 • Lesions (fractures, morats, contusions, talls, punxades, mossegades, cremades...).
 • Ingressos múltiples en diferents hospitals.
 • Dolor, coïssor, contusions o sagnia en la zona genital o anal.
 • Problemes físics o necessitats mèdiques no ateses.
 • Manca en l’atenció sanitària bàsica i de rutina (no acudeix a les revisions, no se li han administrat vacunes, no segueix els tractaments prescrits, etc.).
 • Alimentació deficient, manca d’higiene o roba inadequada per a l’època de l’any.
 • Manca de supervisió constant (accidents domèstics freqüents, llargues estones al sol...).
 • Dificultats en el control d’esfínters en edats en què ha d’estar assolit.
 • Regressions conductuals.
 • Cansament o apatia permanent.
 • Trastorns del son.
 • Actituds defensives o de rebuig davant de l’apropament físic.
 • Por dels pares, tutors o cuidadors.
 • Actitud hipervigilant, d’alerta o amb recel.
 • Fabulacions (explica històries inventades sobre la realitat i se les creu).
 • Sentiments d’inutilitat.
 • Comportaments d’aïllament persistents.
 • Conducta excessivament complaent, passiva, gens exigent.
 • Manca d’autocontrol.
 • Conductes d’autoestimulació (balanceig, xumar-se el dit, masturbació) inapropiades per a l’edat i no atribuïbles a altres causes.
 • Conducta sexual explícita, coneixements de conductes sexuals no apropiats per a l’edat o coneixements sexuals sofisticats, inusuals o estranys.
 • Retards en el desenvolupament físic, emocional i intel·lectual.
 • Depressió i ansietat.
 • Trastorns de la conducta alimentària.
 • Consum d’alcohol i drogues.
 • Autolesions.
 • Intents de suïcidi. 

 

En nadons

 • Lesions físiques o neurològiques a causa de seguiment inadequat de la mare durant l’embaràs.
 • Síndrome d’abstinència en néixer, altres manifestacions del comportament compatibles amb el consum de drogues durant la gestació o resultat positiu de tòxics en orina.

En pares, tutors i cuidadors

 • Absència d’explicacions respecte de les lesions de l’infant o adolescent o explicacions poc coherents o contradictòries.
 • Ocultació de les lesions de l’infant o adolescent o protecció de la identitat de la persona responsable de les lesions.
 • Percepció significativament negativa de l’infant o adolescent.
 • Retard a l'hora de demanar ajuda per a l’infant o adolescent o portar-lo al centre de salut quan està malalt o ferit.
 • Amenaces de dany cap a l’infant o adolescent.
 • Actitud extremadament protectora o gelosa de l’infant o adolescent.
 • No permissió de la socialització de l’infant o adolescent.
 • Culpabilització o menyspreu de l’infant o adolescent, o rebuig explícit envers aquest.
 • Tracte desigual cap als germans.
 • Manca de preocupació davant dels problemes de l’infant o adolescent.
 • Actitud exigent amb l’infant o adolescent, per sobre de les seves possibilitats físiques, psíquiques o intel·lectuals.
 • Tolerància de tots els comportaments de l’infant o adolescent sense posar-hi cap límit.
 • Compensació amb béns materials de l’escassa relació afectiva que manté amb l’infant o adolescent.
 • Insults a l’infant o adolescent, menyspreus en públic, burla del seu patiment.
 • Instrumentalització de l’infant o adolescent, o implicació d’aquest en conflictes familiars.
 • Rebuig davant de les mostres d’afecte de l’infant o adolescent.

 

En els cas de les dones embarassades

 • Manca de seguiment adequat de l’embaràs amb risc per al fetus.
 • Consum de drogues o trastorns derivats de l'ús sense seguiment adequat i amb risc per al fetus.
 • Trastorns mentals sense seguiment adequat.
 • Discapacitat sense suport.
 • Conductes o situacions de risc (viure al carrer, no acceptar cap ajuda...) que poden perjudicar el fetus.
 • Autolesions, especialment a la zona del fetus, intents de perdre l’infant durant l’embaràs, rebuig de l’infant durant la gestació.
 • Antecedents de maltractaments en fills anteriors, en la dona o en la seva parella.
 • Visita a centres sanitaris en situacions d’emergència o per part i manca d’evidència de seguiment previ durant l’embaràs.
Data d'actualització:  10.04.2019