La prevenció dels maltractaments a la infància i l’adolescència s’adreça a tota la població. Els centres educatius, conjuntament amb els centres sanitaris, són espais privilegiats per a la promoció del bon tracte a infants i adolescents, i l’aplicació de mesures preventives. 

El bon tracte el constitueixen les diferents manifestacions d’afecte, cura, criança, suport i socialització que reben els infants i adolescents de la seva família, del grup social i de les administracions o institucions, de tal manera que se’ls garanteixi disposar de les condicions necessàries per a un adequat desenvolupament integral: afectiu, psicològic, físic, sexual, intel·lectual i social.

Els professionals sanitaris que atenen infants i adolescents i, en especial, els equips de pediatria d’atenció primària, així com els que atenen dones embarassades, són els que tenen cura de la promoció del bon tracte de l’infant i l'adolescent i de la protecció d’aquests davant de les situacions que són perjudicials per al seu desenvolupament integral o benestar. Per complir amb la seva missió, els professionals desenvolupen accions encaminades a assolir dos objectius principals:

Donar suport als pares, tutors o cuidadors

Aquest objectiu inclou accions, com ara:

  • Donar a les dones en edat fèrtil o embarassades i a les seves parelles informació suficient sobre les conductes de risc i les seves greus conseqüències per assegurar una bona atenció prenatal.
  • Acompanyar les mares i les seves parelles ens els primers moments de la criança del nadó per ajudar-los a tolerar els plors de l’infant, proporcionar-los estratègies per minimitzar-ho i evitar sacsejar l'infant.
  • Promoure una criança positiva i reconèixer la frustració i enuig que sovint acompanyen la criança, i informar sobre els estadis del desenvolupament de l’infant, que poden ser estressants i desencadenants de maltractament.
  • Proporcionar informació i orientació als pares, tutors o cuidadors que tenen a càrrec infants amb discapacitats, així com tècniques per gestionar l’estrès, i fer-los conscients de la necessitat de prendre’s períodes de descans amb l’ajut de familiars.
  • Guiar els pares, tutors o cuidadors en l’aplicació de tècniques de disciplina positives, eficaces i respectuoses. Per això, les escoles de pares i mares i els programes de criança positiva, amb el suport de contes, són molt útils.

Promoure l’apoderament d’infants i adolescents

L’educació dels infants més grans en aspectes com ara la millora de l’autoestima o el respecte a la intimitat i al propi cos els dotarà d’eines per identificar els abusos, protegir-se’n i compartir-los, tot i que les persones que els cometen siguin de confiança.

Data d'actualització:  10.04.2019