Els factors principals que faciliten l’aparició de maltractaments estan relacionats amb els pares, tutors o cuidadors, els mateixos infants i adolescents i l’entorn.

Sovint molts d’aquests factors coexisteixen i s’interrelacionen, i poden interactuar i incrementar el risc de maltractament de l’infant o adolescent.

Factors de risc relacionats amb els pares, tutors o cuidadors

 • Baixa autoestima i baixa tolerància a la frustració.
 • Poc control dels impulsos.
 • Consums de risc i d’alt risc d’alcohol i altres substàncies addictives.
 • Pare o mare jove o parelles joves.
 • Antecedents d’abús als infants.
 • Malaltia mental.
 • Dèficit de coneixement del desenvolupament de l’infant o expectativa irreal de l’infant.
 • Atribució negativa d’aspectes normals del desenvolupament o la conducta de l’infant o adolescent.

Factors de risc relacionats amb el mateix infant o adolescent

 • Trastorns del comportament i afectius.
 • Malalties cròniques.
 • Discapacitat.
 • Retard del desenvolupament.
 • Prematuritat.
 • El fet de no haver estat desitjat o el fet d’haver-ho estat massa.
 • El fet d’haver estat fruit d’un embaràs no planificat.

Factors de risc relacionats amb l’entorn

 • Aïllament social o manca d’una xarxa de suport.
 • Pobresa.
 • Atur, precarietat laboral o sobrecàrrega laboral.
 • Baix nivell educatiu.
 • Manca d’habitatge o amuntegament.
 • Incorporació de terceres persones o canvis freqüents de referents adults.
 • Violència familiar.
Data d'actualització:  10.04.2019