On es pot sol·licitar la interrupció voluntària de l'embaràs?

El dret a la prestació sanitària de la interrupció voluntària de l'embaràs en els supòsits i requisits establerts per aquesta Llei està garantit a través de dues opcions d'accés:

Accés públic

S’ha d'anar a un centre d'atenció a la salut sexual i reproductiva del sistema sanitari públic.

En cas que la interrupció voluntària de l'embaràs sigui a petició de la dona (article 14), a la unitat d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) els professionals sanitaris (especialistes en obstetricoginecologia, infermeria, medicina i psicologia) li donaran la informació necessària, valoraran les opcions disponibles i l’adreçaran al servei més adequat per atendre-la.

Si se sol·licita la interrupció voluntària de l'embaràs per causes mèdiques (article 15), els professionals sanitaris de l’ASSIR derivaran la dona al centre hospitalari de referència del SISCAT o a un centre amb contracte amb el CatSalut, segons el que requereixi la complexitat del cas.

Accés privat

Cal adreçar-se directament al centre sanitari autoritzat per a la interrupció voluntària de l'embaràs. El cost s'ha de pagar i no es té el dret que el Servei Català de la Salut rescabali les despeses.

Informació prèvia a la intervenció

Independentment de l’opció escollida, els professionals sanitaris que atenguin la dona li donaran informació clara, objectiva i comprensible sobre:

  • Els diferents mètodes d'interrupció de l'embaràs, les condicions previstes a la Llei, els centres públics i privats i els tràmits per accedir a la prestació.
  • Les conseqüències mèdiques, psicològiques i socials de la continuïtat o la interrupció de l'embaràs.

 

Li lliuraran un sobre tancat que conté la informació següent:

  • Les ajudes públiques per a dones embarassades i la cobertura sanitària.
  • Els drets laborals vinculats a l'embaràs i la maternitat, les prestacions públiques per a la cura dels fills, els beneficis fiscals, etc.
  • Centres on es pot sol·licitar informació sobre anticoncepció, sexe segur, i assessorament abans i després de la interrupció de l'embaràs.

 

En els casos d'IVE a petició de la dona (article 14) han de transcórrer els tres dies preceptius des del moment que us lliuren el sobre tancat amb la informació fins a la realització de la interrupció, d'acord amb la Llei orgànica 2/2010.

Quan no se superin les vint-i-dues setmanes de gestació i sempre que hi hagi risc de greus anomalies en el fetus i així consti en un dictamen emès amb anterioritat a la intervenció per dos metges especialistes diferents de qui la practiqui o dirigeixi (article 15 b), a més de la informació anterior, lliuraran a la dona informació escrita sobre els drets, prestacions i ajudes públiques existents de suport a l'autonomia de les persones amb alguna discapacitat.

Per a més informació o assessorament, es pot trucar al 061 Salut Respon.

Data d'actualització:  10.11.2021