A finals del segle XX, es va produir un canvi important en la tendència de les infeccions de transmissió sexual arreu del món. A l'increment d'aquestes infeccions, hi poden haver contribuït factors diversos com ara els canvis socioculturals, els socioeconòmics, determinades polítiques de desenvolupament, l'explosió demogràfica, el desplaçament de viatgers, els moviments migratoris i els canvis conductuals de les persones.

A escala mundial, les infeccions de transmissió sexual representen un problema de salut pública important en termes de morbiditat i mortalitat per:

  • Les complicacions i les seqüeles que poden originar si no es diagnostiquen i no es tracten adequadament (infertilitat, embarassos ectòpics, parts prematurs, afectació greu en els nadons, càncer de cèrvix, demència, etc.).
  • Per la seva interrelació amb el virus de la immunodeficiència humana. D'una banda, augmenta el risc de contraure i transmetre el virus per mecanismes biològics diversos. De l'altra, algunes infeccions són més freqüents en persones infectades pel virus.