Els serveis de mediació permeten reduir els desavantatges d'accés als serveis de salut de la població immigrada tot explicant i ajudant a interpretar les diferents percepcions, actituds i coneixements derivats de les diferències culturals, socials o lingüístiques entre els professionals i la immigració.

La contractació de mediadors i mediadores en el sistema sanitari és una de les iniciatives que promou el Pla director d'immigració del Departament de Salut. El projecte respon a la demanda dels professionals de la salut, ja que amb l'arribada de persones amb parles i codis de diversos països es troben amb dificultats que poden fer complexa la interacció en la relació assistencial.

El mediador o mediadora és un professional amb formació, coneixements, habilitats i actituds específiques en competència intercultural i sensibilitzat amb les diferències culturals i socials d'una comunitat. S'encarrega de millorar el coneixement i la comunicació entre els professionals sanitaris i la població immigrada.

Pretén establir una sèrie de programes i accions en l'àmbit del sector salut que beneficiïn l'acollida i, per tant, la integració de la població immigrada, reconeixent que una bona acollida suposa un benefici per a tota la societat perquè ajuda a la integració d'aquestes persones i beneficia la cohesió social.

Els àmbits concrets més importants que cal considerar en el Pla d'acollida en salut són les associacions i entitats presents al territori, l'atenció a la persona usuària i l'accés als diferents nivells d’atenció: primària, especialitzada, hospitalària, salut mental i sociosanitària.

El Pla d'acollida ha d’aconseguir millorar, coordinar i optimitzar la informació i l'accés de la població immigrada a la salut i als serveis a través de l'elaboració de materials i informació adaptada a cada públic i informant a les institucions o entitats del territori que tinguin relació amb persones nouvingudes.

El Departament de Salut disposa del servei d'atenció telefònica sanitària permanent CatSalut Respon a tot Catalunya que ofereix servei de traducció telefònica a professionals dels centres sanitaris o d'entitats que treballin en acollida sanitària i que atenguin una persona estrangera en un idioma que desconeguin.

Per accedir-hi s'ha de trucar al 061, sol·licitar-lo i donar el nom del centre i de la persona de contacte. Cal disposar d'un número de telèfon de fàcil accés, que no sigui de centraleta, i amb el qual pugui parlar el ciutadà estranger i el professional sanitari. El servei no té cost per al centre, ja que consisteix en una trucada a tres i la fa CatSalut Respon. S'ofereix en cinquanta-set llengües.

Per adequar la transmissió d'informació i millorar l'actuació assistencial adreçada a les persones immigrades cal actualitzar i augmentar els coneixements fonamentats en la competència cultural sanitària. Per això, l'Institut d'Estudis de la Salut ofereix el Pla de formació en atenció a la població immigrada, pactat i dissenyat conjuntament des del 2003 amb l'ICS, el CatSalut i el Departament de Salut a través del Pla director d'immigració.

Data d'actualització:  02.10.2016