El part és un procés que aconsegueix que el fetus, i posteriorment la placenta, transiti des de la cavitat uterina fins a l'exterior de l'organisme matern. La dona nota un enduriment global, i de vegades dolorós, del ventre.

Generalment es considera que el procés de part s’ha iniciat quan hi ha una activitat uterina rítmica de dues o més contraccions uterines cada deu minuts; el coll de l’úter presenta canvis cap a la maduració i ha començat la dilatació.

El part és un procés fisiològic que, majoritàriament, en el nostre context, es viu dins l’entorn hospitalari, on la dona pot rebre una atenció més o menys medicalitzada. Es tracta del naixement d’un ésser humà que haurà d’adaptar-se a un nou medi i que requerirà atenció i cura de la seva família per poder cobrir les necessitats bàsiques.

Motius per anar a l’hospital

  1. Experimentar contraccions uterines rítmiques (una cada cinc minuts en un període d’una hora) que no cedeixen amb el repòs. La sensació de dolor durant la contracció canvia força en funció de la persona i de la fase del part. Es pot comparar amb un dolor menstrual i, de vegades, amb un dolor lumbar.
  2. Trencar la bossa de les aigües: cal fixar-se en l’hora del trencament i les característiques de les aigües. La coloració normal és la incolora. La presència de líquid verd pot evidenciar senyals de patiment fetal i cal anar urgentment al centre hospitalari.
  3. Metrorràgia (pèrdua de sang per via vaginal): pot revelar que hi ha despreniment de la placenta i cal anar urgentment a l’hospital.

Recomanacions

  • És recomanable conèixer les diferents tècniques no farmacològiques que ajuden les gestants a alleujar el dolor del part com, per exemple, la llibertat de moviments de la dona i l'adopció de posicions diferents durant el part, així com l'ús de l'aigua calenta durant el període de dilatació.
  • Convé centrar l'atenció en estímuls diferents a la sensació dolorosa. Amb la distracció augmenta la tolerància al dolor i la sensació dolorosa es fa més suportable.
  • És convenient utilitzar tècniques de relaxació, el massatge i les tècniques respiratòries. L'ús de pilotes durant la dilatació també contribueix a disminuir el dolor. 

 

El part està dividit en quatre períodes: 

Període previ a l'inici del part. Es pot produir l'expulsió del tap mucós. Les contraccions són esporàdiques i sense un ritme concret, curtes, poc intenses i, en general, no doloroses. El coll uterí comença a dilatar-se.

Les contraccions fan que el coll de la matriu es vagi obrint lentament. Aquestes contraccions són rítmiques, intenses i no cedeixen amb el repòs. La durada d'aquest període pot oscil·lar molt.

Les contraccions són rítmiques i produeixen la sortida del fetus a l'exterior. La durada d'aquest període és molt variable.

Un cop ha nascut el nadó, l'úter continua contraient-se fins que s'expulsa la placenta i les membranes ovulars. Aquest procés pot durar al voltant de trenta minuts.

Data d'actualització:  08.01.2021