Diabetis i embaràs

L'embaràs d'una dona amb diabetis i la diabetis gestacional són situacions diferents.

Embaràs d'una dona amb diabetis

La sexualitat és un component molt important en la vida de les persones, tant pel que fa al gaudi com a la capacitat reproductiva. La diabetis no ha de ser un impediment per a cap d'aquestes dues coses. El fet que una dona tingui diabetis no ha de condicionar el seu desig de ser mare, però sí que requereix prendre algunes mesures preventives.

 

Control pregestacional

La planificació de la maternitat per a una dona amb diabetis és molt més que una decisió eventual, és una realitat ineludible.

Avui dia l'evidència científica indica que les amenaces més importants per al fetus apareixen en el moment de la fecundació i les primeres setmanes de gestació. És per aquesta raó que la dona amb diabetis que desitja ser mare hauria de quedar embarassada en el moment més adient des del punt de vista de la diabetis: quan la futura mare es troba en un "control metabòlic òptim".

S'entén per control metabòlic òptim el registre d'uns valors de glucèmia a la sang propis d'una persona que no té diabetis, totes les hores del dia i tots els dies de la setmana de manera sostinguda. S'aconsella deixar les mesures contraceptives per donar pas a la concepció quan la HgAC1 és igual o, preferiblement, si és inferior a 6% (mai superior a 6,5%). Aquest objectiu és assumible amb un autocontrol i tractament intensius.

L'alta incidència d'avortaments, les malformacions fetals i altres complicacions indesitjables, tant per a la mare com per al nadó, formen part del passat amb un embaràs programat, un control estricte i un tractament intensiu. Actualment, la maternitat per a les dones amb diabetis no ha de comportar cap risc afegit respecte del que pot tenir una dona sense diabetis.

Durant tot el període (pregestacional i gestació completa), la futura mare amb diabetis ha de mantenir una relació regular i molt freqüent amb l'equip assistencial i ha de seguir les pautes que li aniran indicant.

Diabetis gestacional

La diabetis gestacional s'ha de controlar sempre i de ben a prop. Fer-ho estalvia problemes en el nadó i en la mare.

 

Recomanacions durant l'embaràs

  • Cal seguir una alimentació equilibrada i practicar exercici físic regular.
  • L'autoanàlisi de glucèmia permet saber si el tractament és prou eficaç.
  • En alguns casos cal fer un tractament amb insulina per mantenir la glucèmia en xifres adequades fins al final de la gestació. La insulina no perjudica el fetus.

 

Recomanacions per a després del part

  • La lactància materna és beneficiosa tant per al nadó com per a la mare.
  • En acabar la lactància, cal fer una anàlisi per verificar que els nivells de glucèmia s'han corregit.
  • S'aconsella fer controls periòdics, ja que un percentatge d'aquestes dones pot desenvolupar una DM2 amb el pas del temps.
Data d'actualització:  12.11.2020

Informació relacionada