Tipus de diabetis

Els tipus de diabetis més freqüents són:

Diabetis mellitus tipus 1 (DM1)

 • La diabetis mellitus de tipus 1 també es coneix com a "diabetis mellitus insulinodependent (DMID)".
 • Sol aparèixer en la infància, l'adolescència i la joventut.
 • Apareix d'una manera brusca i s'agreuja ràpidament si no s'aplica el tractament adequat.
 • En aquest cas el pàncrees presenta una ràpida i progressiva pèrdua de la capacitat per produir insulina, que és l'hormona que ajuda la glucosa a arribar a les cèl·lules.
 • Cal tractar-la amb insulina des del moment en què es diagnostica.

 

 

 

4 joves somriuen i s'agafen

Diabetis mellitus tipus 2 (DM2)

 • La diabetis mellitus de tipus 2 (DM2) també es coneix com a "diabetis mellitus no insulinodependent".
 • Acostuma a manifestar-se a partir dels 40 anys.
 • Pot passar desapercebuda durant força temps, cosa que en dificulta el diagnòstic i el tractament precoços.
 • Està molt condicionada per factors de tipus hereditari. Està lligada a un mal aprofitament de la insulina per part de l'organisme. I està associada sovint a obesitat, sedentarisme, hipertensió arterial i alteracions dels greixos a la sang.
 • El fet que d'entrada no calgui administrar insulina no vol dir que, en l'evolució de la malaltia, no pugui arribar a ser necessari.
 • La DM2 és cada cop més freqüent. Tant és així que, segons l'OMS, constitueix una de les pandèmies del segle XXI.

 

Diabetis gestacional

És la hiperglucèmia que es pot presentar durant l'embaràs en dones que prèviament no tenien diabetis. Aquesta situació apareix en, aproximadament, el 10% de les dones embarassades.

Durant l'embaràs, l'organisme de la mare necessita augmentar les reserves d'energia, fet que s'aconsegueix amb l'augment de la producció d'insulina. Quan aquest augment no es pot produir adequadament, apareix la diabetis gestacional (DG). 

Pot provocar en la mare una tendència a la diabetis amb posterioritat al part. També pot tenir implicacions per al nadó tot i que, amb uns controls intensius i l'aplicació immediata de mesures correctores, avui dia en el nostre medi són pràcticament inexistents. 

Hi ha alguns factors que en faciliten l'aparició:

 • Edat superior als 30 – 35 anys.
 • Obesitat.
 • Antecedents de diabetis a la família.                 
 • Diabetis gestacional en embarassos previs.

 

La DG sempre s'ha de tractar. No fer-ho pot provocar problemes en el nadó (excés de pes i hipoglucèmia en néixer, entre d'altres) i en la mare (hipertensió arterial, diabetis franca, etc.). 

Com que, almenys a l'inici, no presenta símptomes, per detectar-la es practica una anàlisi de rutina a totes les dones embarassades.

Informació relacionada

Diabetis mellitus secundària

La causa d'aquesta diabetis és una malaltia o un tractament medicamentós capaç d'elevar, inadequadament, la quantitat de glucosa a la sang. En aquests casos, un cop desapareguda la causa, es pot recuperar la normalitat.

Data d'actualització:  12.11.2020