Resultats de les intervencions realitzada en els campaments de diabetis de 2015 i 2016