Prevenció de la dependència

Mantenir un estil de vida saludable al llarg de tota la vida ajuda a evitar la pèrdua progressiva de la capacitat física i mental, com també a prevenir malalties que poden causar discapacitat.

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'envelliment actiu és el "procés d’optimització de les oportunitats de salut, participació i seguretat de les persones per tal de millorar-ne la qualitat de vida a mesura que envelleixen." La Unió Europea, per la seva banda, introdueix el concepte d'envelliment saludable, que defineix com "el procés d'optimitzar les oportunitats de salut física, social i mental que permetin a la gent gran participar activament en la societat, sense discriminacions, i gaudir d‘una qualitat de vida bona i independent.”

Un envelliment actiu i saludable us ajudarà a gaudir d'un bon estat de salut i a mantenir la vostra autonomia:

Una alimentació que equilibra bé les quantitats d'energia i de nutrients (amb reducció del consum de greixos saturats, sal i sucre, i un increment de fruites, verdures i altres aliments rics en fibres, calci i vitamina D), que distribueix bé els àpats al llarg del dia (tres de principals, i entre dos i tres de lleugers), i que s'associa a una activitat agradable, redueix i endarrereix el risc de contraure malalties (com la diabetis de tipus 2 o la hipertensió, entre d'altres) i evita el sobrepès i l'obesitat.

Fer exercici físic de forma regular redueix el risc de desenvolupar malalties cardiovasculars, accidents cerebrovasculars, càncer colorectal o osteoporosi; disminueix la pressió arterial i millora la resistència, la flexibilitat, la força muscular i l'equilibri; a més, redueix el risc de caigudes, i contribueix al manteniment de l'autonomia i la independència.

El control dels nivells de pressió arterial i de colesterol, la revisió periòdica de la vista i l'oïda, les vacunacions recomanades, la realització de proves diagnòstiques per a la detecció precoç de malalties i l'ús correcte dels medicaments són factors que contribueixen al manteniment d'un bon estat de salut. 

Us permetrà ser conscients de les pròpies capacitats i aptituds, gestionar i resoldre satisfactòriament problemes i situacions, i aprendre i desenvolupar activitats productives. 

Les caigudes, les intoxicacions, les cremades o els accidents de trànsit poden comportar una gran pèrdua d’autonomia.

El tabaquisme o el consum excessiu d'alcohol estan relacionats amb bona part de les malalties cròniques i constitueixen un risc evident per a la salut.

Hi ha evidència que les persones que s'impliquen més activament en la vida social i tenen un contacte freqüent amb familiars, amics i coneguts tenen un millor estat de salut físic i mental i més capacitat per afrontar els canvis i les transicions vitals.

Aprendre implica fer treballar la memòria i el cervell, establir relacions socials i, producte de tot plegat, guanyar autoestima. 

Data d'actualització:  06.10.2015