El/la Referent COVID Escola és fonamental per controlar els brots que es produeixen en els centres educatius. 

Es tracta d’un perfil professional que es va posar en marxa durant el curs 2020-2021 en el context de la pandèmia mundial per COVID-19. La seva figura és clau per garantir una obertura segura dels centres. 

És el/la professional encarregat/da d’acompanyar l'alumnat i els/les professionals de les escoles durant el procés assistencial de la COVID-19, especialment en l’estudi i aïllament de contactes i en els cribratges, de forma integrada amb la resta d’actors del sistema que intervenen en l’abordatge de la pandèmia. 

En resum: 

  • Fan la identificació de contactes estrets en l’àmbit escolar. 
  • Activen els equips mòbils per a l’estudi de contactes. 
  • Vetllen per l’adequat procés d’aïllament i atenció de casos i contactes.

Suport per a Referents COVID Escola

Altes CovidContacts: Formulari Alta Referents COVID Escola

Baixes CovidContacts: Formulari Baixa Referents COVID Escola

Incidències informàtiques CovidContacts: suport_covidcontacts@ticsalutsocial.cat

Incidències informàtiques XatSalut: oficinamobilitat.ics@gencat.cat

CENS Escolar i Estudi MIT: oficinagestorcovid@gencat.cat

  • Treballen regularment amb les direccions de les escoles per tal de dur a terme les accions relacionades amb l’estudi de contactes i els cribratges de SARS-CoV-2 en l’entorn escolar.  
  • Faciliten la realització dels estudis de contactes i dels cribratges que es fan als centres escolars. 
  • Identifiquen i registren a l’aplicació COVIDContact els contactes escolars, tant d’alumnes com de professionals escolars (habitualment seran els que formen part del mateix grup de convivència estable - GCE).
  • Treballen de forma integrada en l’Equip d’Atenció Primària (EAP) o Equip de Pediatria (EP) del qual formen part i, també, amb la xarxa de RECOs de tots els territoris.
  • Donen resposta a dubtes i consultes que presentin les escoles amb relació a la gestió de la infecció per SARS-CoV-2.

Per poder fer les proves als centres escolars, cal que les famílies autoritzin la seva realització signant el document corresponent.

Data d'actualització:  01.10.2021