La figura del/de la gestor/a COVID és clau per contenir i identificar els brots de la infecció.

El gestor/a COVID dels equips d’atenció primària és un professional encarregat d’acompanyar les persones infectades i els contactes estrets d’aquestes durant el procés assistencial de la COVID-19 i, com a tal, esdevé professional de referència en aquest procés.

El seu paper a l’inici del diagnòstic de nous casos és cabdal perquè informa sobre les mesures de protecció i aïllament que les persones infectades han de prendre, fa la identificació inicial dels contactes coneguts i de més risc d’aquestes persones. A més s’integra amb la resta de professionals dels equips d’atenció primària i dels actors del sistema que intervenen en l’abordatge de la pandèmia.

 

Suport per a gestors COVID

Sol·licitud moviment CovidContacts: gestor.covid@catsalut.cat

Incidències informàtiques CovidContacts: sau.tic@pautic.gencat.cat

Incidències informàtiques XatSalut: oficinamobilitat.ics@gencat.cat

Estudi MIT: oficinagestorcovid@gencat.cat

 

Les funcions que ha de desenvolupar són les següents:

 • Proporciona una informació detallada al pacient de tot el procés assistencial en relació amb la COVID-19 que es duu a terme a l’atenció primària. Informa de les mesures de protecció i d’aïllament, de com es comunicaran els resultats de les proves diagnòstiques als casos i als contactes, de com es fa el seguiment de la baixa laboral, quan sigui necessària, a més de resoldre dubtes i incidències individuals.
 • Informa la persona de les accions que es duen a terme per part del sistema de salut en relació amb les persones que pateixen la infecció i els seus contactes.
  • La rebuda de l’SMS dels resultats positius i negatius de les proves diagnòstiques des del sistema de salut.
  • La trucada que els rastrejadors del Servei de Vigilància Epidemiològica fan als casos positius.
  • El seguiment telefònic que rebran els contactes estrets informats pel cas, per part dels gestors de seguiment de contactes.
  • L’SMS que reben els casos confirmats i els contactes estrets dels quals hagi informat el cas des del sistema de salut.
 • Promou l’ús de La Meva Salut, de les eines cat i Radar COVID, així com d’altres eines digitals que es troben a disposició de la ciutadania.

Duu a terme la identificació de risc social i lliura les eines que permetin garantir un entorn adequat i segur a totes les persones afectades per la COVID-19 i a les persones properes.

El gestor/a resol els dubtes de la persona i proporciona, si cal, els diferents materials d'interès que té al seu abast, disponibles dins d'aquesta mateixa pàgina sota el títol "Material de suport per als casos sospitosos".

Fa la cerca i el registre a l’aplicació ContacteCovid.cat dels contactes coneguts, després que personal mèdic o d'infermeria hagi fet el diagnòstic d’infecció pel coronavirus SARS-Cov-2 i també davant la identificació d’un nou cas d’infecció ja confirmat (en les 72 h prèvies).

Aquesta tasca es pot fer presencialment o per via telefònica. El cas positiu pot haver estat detectat en el mateix equip on treballa el gestor/a COVID o en altres dispositius, com ara centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), urgències hospitalàries o en cribratges practicats en empreses, entre d’altres.

Porta a terme la identificació i el registre de situacions de risc per a l’extensió de la infecció o bé de complicacions en cas de COVID-19. Per fer aquesta tasca, accedeix a un formulari específic (avaluació de risc) on recull la informació relacionada, com ara, el grau d’ocupació del domicili de la persona afectada, els seus possibles contactes laborals i si hi ha contactes considerats vulnerables.

A partir de la informació recollida en el formulari, s’obté un índex de risc que permet al Servei de Vigilància Epidemiològica prioritzar els focus d’intervenció més rellevants per al control de la propagació de la pandèmia.

 • Resol i canalitza les consultes que arriben als equips d’atenció primària relacionades amb la COVID-19 segons els protocols establerts i els circuits assistencials definits per l’equip d’atenció primària.
 • Es coordina molt estretament amb els professionals de l’equip d’atenció primària (EAP). Com a membre clau en el procés assistencial de la COVID-19 de l’EAP, cal que el gestor/a COVID treballi en equip amb tots els professionals que hi intervenen, com ara personal mèdic, d'infermeria, treballadors socials, referents COVID escolars (RECO), professionals d’atenció al ciutadà i direcció de l’EAP.
 • S’integra en la xarxa de coordinació territorial, juntament amb la de vigilància epidemiològica, amb els gestors de seguiment de contactes, amb el 061 Salut Respon, amb responsables dels serveis d’atenció primària de la zona i amb altres professionals implicats en l’abordatge de la infecció en l’àmbit local.

Aquesta informació està en constant evolució i s’actualitza en funció dels canvis que es van produint en els procediments; els darrers documents són els més actualitzats.

Data d'actualització:  22.02.2021