La figura del/de la gestor/a COVID és clau per contenir i identificar els brots de la infecció.

Data d'actualització:  17.12.2021