La figura del/de la gestor/a COVID és clau per contenir i identificar els brots de la infecció.

El gestor/a COVID dels equips d’atenció primària és un professional encarregat d’acompanyar les persones infectades i els contactes estrets d’aquestes durant el procés assistencial de la COVID-19 i, com a tal, esdevé professional de referència en aquest procés.

El seu paper a l’inici del diagnòstic de nous casos és cabdal perquè informa sobre les mesures de protecció i aïllament que les persones infectades han de prendre, fa la identificació inicial dels contactes coneguts i de més risc d’aquestes persones. A més s’integra amb la resta de professionals dels equips d’atenció primària i dels actors del sistema que intervenen en l’abordatge de la pandèmia.

 

Suport per a gestors COVID

Sol·licitud moviment CovidContacts: gestor.covid@catsalut.cat

Incidències informàtiques CovidContacts: sau.tic@pautic.gencat.cat

Incidències informàtiques XatSalut: oficinamobilitat.ics@gencat.cat

Estudi MIT: oficinagestorcovid@gencat.cat

 

Les funcions que ha de desenvolupar són les següents:

Data d'actualització:  22.02.2021