Coronavirus

Formació virtual per als centres residencials

En l’entorn de la COVID-19 s’ha posat en marxa un pla formatiu virtual per als responsables higienicosanitaris per tal que disposin de la formació i capacitació adient per prevenir la infecció per la COVID-19 dels residents i treballadors dels centres i el control de la infecció en cas que aquesta es produeixi. El responsable ha d’elaborar els protocols adequats i ha de formar en conceptes bàsics a tot el personal i específicament per grup professional.

Tot seguit us presentem la documentació de les sessions formatives virtuals (webinars) fetes fins ara, que han comptat amb una presentació d’uns 90 minuts aproximadament, a càrrec d’un ponent expert en el tema, i després es deixa un torn obert de paraules per aclarir els dubtes que hagin pogut sorgir.

Aquestes són les sessions:

Data d'actualització:  15.03.2021