Coronavirus

Preguntes freqüents sobre l’eina ContacteCovid.cat

En aquest espai trobareu resposta als dubtes més freqüents que podeu tenir sobre l’eina digital ContacteCovid.cat i el seu funcionament. 

ContacteCovid.cat complementa i reforça la tasca que fan els professionals sanitaris, els Gestors COVID i els scouts en el procés de detecció de casos positius i el seguiment dels contactes estrets. 

ContacteCovid.cat és una eina digital que permet:

 • Identificar i reportar contactes estrets des d’abans del diagnòstic per tal de tallar la cadena de transmissió al més aviat possible.
 • Enviar informació adequada a cada persona i facilitar la gestió de tots els tràmits relacionats amb la seva situació (aïllament, seguiment dels símptomes, baixa laboral).
 • Fer seguiment epidemiològic de la pandèmia i activar les accions necessàries, com la programació d’una PCR i el seguiment personalitzat dels símptomes.

ContacteCovid.cat no és una eina oberta al servei de tota la ciutadania, sinó que és el Sistema de Salut de Catalunya el que contacta via SMS amb els ciutadans que, per la seva situació, l’han de fer servir. Aquest missatge SMS els indica com hi han d’accedir.

L’eina s’adreça a les persones que es troben en alguna de les situacions següents:

 • Persona amb símptomes de COVID-19 a qui s’ha prescrit una prova PCR (cas sospitós). No es consideren casos sospitosos les persones a les quals s’ha realitzat una PCR per ser contacte estret d’algú o les persones incloses en un cribratge massiu. 
 • Persona a qui s’ha realitzat una prova PCR amb resultat positiu (cas confirmat).
 • Contacte estret, és a dir, persona que ha estat en contacte amb una persona diagnosticada de COVID-19 sota els supòsits següents:
  • en un espai de menys de 2 metres de distància
  • sense mascareta
  • durant més de 15 minuts
  • al llarg de les 48 hores prèvies a l’inici dels símptomes del cas positiu

En aquesta primera fase només rebran l’SMS els casos sospitosos i els casos confirmats.  

 

L’eina és totalment segura, ja que només s’hi pot accedir per invitació a través d’un SMS personalitzat que es rep al mòbil. Per accedir-hi, cal identificar-se amb un codi de seguretat de sis caràcters que combina lletres majúscules, minúscules i números, i que es facilita dins del mateix SMS. Una vegada dins, cal emplenar altres dades personals: el nom, el CIP de la targeta sanitària individual (TSI) o el DNI o NIE, i el número de telèfon mòbil on s’ha rebut el missatge.

Dins de l’SMS hi trobareu un codi PIN i un enllaç que apunta a l’aplicació web. Una vegada hi accediu:

 • Accepteu les galetes.
 • Accepteu els termes i les condicions d’ús.
 • Premeu “Acceptar”.
 • Identifiqueu-vos amb les dades de l’SMS.

A la primera pantalla d’identificació, heu d’introduir:

 • El codi rebut (6 caràcters alfanumèrics). És important que respecteu les majúscules i les minúscules.
 • El número de telèfon mòbil on heu rebut l’SMS.
 • La vostra data de naixement.

A la segona pantalla d’identificació, heu d’afegir el CIP de la vostra targeta sanitària individual (TSI), o el vostre DNI o NIE.  

Un cop dins, entrareu a la vostra zona personal, des d’on podreu accedir a la informació adaptada a la vostra situació (cas sospitós, cas confirmat o contacte estret).

Si esteu esperant el resultat de la PCR, des de ContacteCovid.cat podreu registrar els vostres contactes estrets i accedir a informació sobre com fer l’aïllament preventiu.

En aquest cas només rebreu l’SMS si sou un cas positiu. L’SMS de cas sospitós només s’envia a les persones amb símptomes que es facin una PCR dins la xarxa sanitària pública.

Heu de seleccionar l’opció “Registre de contactes estrets” i realitzar els passos següents:

 • Indiqueu quan van començar els símptomes.
 • Afegiu tants contactes com calgui. De cada contacte, cal que faciliteu les dades següents:
  • Nom
  • Telèfon mòbil o telèfon fix
  • Data en què vau tenir-hi contacte
  • Àmbit del contacte (laboral, familiar, etc.)

Si heu tingut contacte amb una persona diagnosticada de COVID-19, des de ContacteCovid.cat podreu:

 • Consultar informació sobre com:
  • fer la quarantena domiciliària
  • fer el seguiment de possibles símptomes i actuar si apareixen
  • tramitar la baixa laboral, si és necessària
 • Accedir a una enquesta amb l’objectiu d’identificar la vostra condició de risc epidemiològic per tal que el servei de vigilància epidemiològica de Salut Pública pugui fer-ne el seguiment.

Per fer l’aïllament preventiu, heu de seguir les indicacions següents:

 • Quedeu-vos a casa, sense cap contacte social.
 • Instal·leu-vos en una habitació d’ús individual i procureu no sortir-ne.
 • Poseu-vos la mascareta si sortiu de l’habitació.
 • Eviteu el contacte amb les persones amb qui conviviu.
 • Renteu-vos les mans sovint, amb aigua i sabó o amb solucions hidroalcohòliques, especialment després de tossir, esternudar i tocar objectes o superfícies.
 • Manteniu una bona ventilació de l’habitació.
 • Renteu la roba de forma separada de la resta, a 60 °C o més.
 • Seguiu el tractament pautat pel vostre metge o metgessa.

 

Per fer l’aïllament davant del diagnòstic de COVID-19, heu de seguir les indicacions següents:

 • Quedeu-vos a casa, sense cap contacte social.
 • Instal·leu-vos en una habitació d’ús individual i procureu no sortir-ne.
 • Poseu-vos la mascareta si sortiu de l’habitació.
 • Eviteu el contacte amb les persones amb qui conviviu.
 • Renteu-vos les mans sovint, amb aigua i sabó o amb solucions hidroalcohòliques, especialment després de tossir, esternudar i tocar objectes o superfícies.
 • Feu seguiment i vigilància dels vostres símptomes dos cops al dia, mitjançant l’app STOP COVID19 CAT. En cas que no sigui possible, us heu de prendre la temperatura dos cops al dia. Si els símptomes s’agreugen, truqueu al 061 Salut Respon o contacteu amb el vostre metge o metgessa de capçalera a través del servei d’eConsulta de La Meva Salut.
 • Manteniu una bona ventilació de l’habitació.
 • Renteu la roba de forma separada de la resta, a 60 °C o més.
 • Seguiu el tractament pautat pel vostre metge o metgessa.

Per fer la quarantena domiciliària, heu de seguir les indicacions següents: 

 • Quedeu-vos a casa, sense cap contacte social.
 • Instal·leu-vos en una habitació d’ús individual i procureu no sortir-ne.
 • Poseu-vos la mascareta si sortiu de l’habitació.
 • Eviteu el contacte amb les persones amb qui conviviu.
 • Renteu-vos les mans sovint, amb aigua i sabó o amb solucions hidroalcohòliques, especialment després de tossir, esternudar i tocar objectes o superfícies.
 • Feu seguiment i vigilancia dels vostres  símptomes (encara que no en tingueu) dos cops al dia, a través de l’aplicació STOP COVID-19 CAT.
 • En cas que presenteu símptomes, heu de contactar de seguida amb el vostre metge o metgessa a través de l’eConsulta o trucar al 061 Salut Respon per comunicar que sou un contacte estret d’un cas de COVID-19.
 • Manteniu una bona ventilació de l’habitació.
 • Renteu la roba de forma separada de la resta, a 60 °C o més.
 • Seguiu el tractament pautat pel vostre metge o metgessa.

Malgrat que us hagin fet una PCR i el resultat sigui negatiu, heu de respectar la quarantena durant tot el termini que us han indicat.

Per sol·licitar la baixa laboral per COVID-19, heu d’entrar a La Meva Salut i obrir una eConsulta amb el vostre professional sanitari d’atenció primària. El professional sanitari la tramitarà i la publicarà a l’espai Informes i resultats de La Meva Salut, des d’on us la podreu descarregar.

En l’SMS que rebreu si sou contacte estret us fan una sèrie de preguntes per determinar si necessiteu la baixa laboral. En aquest cas, se us demana la informació necessària per tramitar-la.

Les dades són confidencials. Cal recordar que, per tal de tallar la cadena de transmissió i evitar possibles nous rebrots, és fonamental detectar i aïllar els casos de COVID-19, així com identificar i controlar les persones amb qui han tingut contacte estret per aïllar-les i fer-los seguiment del símptomes.

Sí. Els contactes tampoc no saben la identitat de la persona que ha donat positiu.

La informació i les dades es recullen amb finalitats d’interès públic en l’àmbit de la salut pública per l’actual situació d’emergència sanitària generada per la COVID-19 i la necessitat de controlar la seva propagació efectuant un seguiment dels possibles casos.

Les dades s’incorporen al tractament de Vigilància epidemiològica, del qual és responsable el Departament de Salut.

En cas de no confirmar-se un cas positiu, les dades del cas sospitós s’anonimitzen o pseudoanonimitzen amb finalitats de recerca científica i se suprimeixen del tractament de Vigilància epidemiològica, i les dades dels seus contactes estrets se suprimeixen.

Així mateix, les dades del cas sospitós es poden emprar per a la realització d’estadístiques sobre la situació de propagació de la COVID-19, per conèixer la situació actual i predir situacions futures, les quals han d’estar degudament anonimitzades o pseudonimitzades i s’han de presentar de manera agregada.

Només es contacta amb els contactes estrets reportats quan es confirma el diagnòstic de COVID-19 de la persona que els ha reportat.

En cap cas se’ls revela la identitat de la persona diagnosticada.

Comproveu que heu respectat les majúscules i les minúscules a l’hora d’introduir el codi. Aneu amb compte amb la lletra “L” minúscula i la “i” majúscula, ja que es poden confondre.

Els contactes que vau reportar al CAP s’envien directament als gestors telefònics (scouts) un cop s’ha confirmat que sou un cas positiu.

En qualsevol cas, convé que introduïu al web ContacteCovid.cat tots els contactes amb qui heu tingut contacte estret des de les 48 hores prèvies als primers símptomes.

Data d'actualització:  02.10.2020