Aquest curs serà diferent, perquè la situació actual de la pandèmia ha provocat canvis en l'organització de l'escola i en la manera de relacionar-se amb els companys i companyes (amb mesures de protecció, seguretat i higiene).

Sí, pot ser. Segons la situació de casos positius del centre educatiu i/o l'estat de la pandèmia a la població es pot prendre aquesta mesura. De tota manera, si s'aturen les classes presencials la formació es continuarà fent telemàticament, per garantir la continuïtat del curs escolar. D'altra banda, el centre estaria obert per atendre alumnes amb necessitats socials o amb famílies que treballen en serveis socials bàsics.

La decisió de confinament parcial o total d'un centre educatiu la pren el Departament de Salut conjuntament amb el Departament d'Educació com a resultat de la valoració de la situació en què es troba el centre educatiu o, si és el cas, el territori on està ubicat.

Inevitablement hi haurà confinaments, però els departaments d'Educació i Salut estan preparats per fer-hi front:

  • S'està avançant en la detecció de casos;
  • Es faran cribratges massius a totes les escoles a partir del 21 de setembre (500.000 tests), i més endavant se'n continuaran fent.
  • S'ha desplegat el projecte de les escoles sentinella, per a la vigilància i supervisió de com es comporta el virus als centres educatius.

Sí, a part del tutor o tutora, poden fer-hi classe altres docents o personal de suport educatiu, si la major part de la seva jornada transcorre en aquesta classe, sempre tenint en compte les mesures de seguretat.

Sí, els centres poden dur a terme les activitats previstes en la seva programació amb persones de fora del centre (per exemple, espectacles infantils, representacions teatrals o bé la participació per famílies en activitats concretes), sempre aplicant totes les mesures de prevenció i seguretat sanitària.

Fora de l'horari lectiu, en el marc de l'escola, sí que s'han de respectar els grups de convivència estables.

Sí, després de Nadal el centre educatiu pot modificar l'alumnat dels grups estables per motius pedagògics, tenint en compte criteris d'equitat i inclusió.

En conseqüència, també pot ser que es produeixi alguna modificació en l'equip de professionals que hi fan classe.

Com a mesura preventiva, el curs es reprèn dilluns 11 de gener. Divendres 8, doncs, s'incorpora al calendari escolar com a festiu.