En aquest mateix web, a l'apartat Dades sobre la covid en els centres educatius, pots consultar les dades globals de Catalunya i també les dades per centres educatius, que s'actualitzen diàriament.

És l'aplicació informàtica que utilitzen les direccions dels centres educatius per fer el seguiment dels possibles casos de covid-19 i assegurar-ne la coordinació entre els departaments de Salut i Educació.

El director o directora és la persona de referència que ha d'informar les famílies de tota la gestió i organització del centre educatiu amb relació a la gestió de casos.

La direcció del centre et trucarà perquè el vagis a buscar. Quan arribeu a casa, cal que truquis, al més aviat possible, al vostre centre d'atenció primària (CAP): si els símptomes fossin greus, el mateix centre educatiu seria el que trucaria al 061 i te n'informaria tot seguit.

Quan el personal del CAP rebi la trucada, en valorarà els símptomes i decidirà si se li fa la prova PCR o un test antigènic ràpid (TAR), en la mesura possible, dins les primeres 24 hores d'inici dels símptomes; en cas de PCR, indicarà l'aïllament del teu fill o filla fins conèixer-ne el resultat, i recollirà els contactes estrets de l'entorn familiar.

Mentre espereu el resultat de les proves, no es confinarà el grup classe del teu fill o filla. En canvi, els germans o germanes que hi conviuen no poden anar a l'escola (encara que vagin a un altre centre educatiu) ni tampoc els adults que hi conviuen si treballen en un centre educatiu.

Si el diagnòstic del test PCR o test antigènic ràpid (TAR) és positiu, la família o, segons l'edat, el teu fill o filla sereu entrevistats pel gestor o gestora covid de Salut, per fer la recollida de contactes estrets i indicar-vos les mesures necessàries d'aïllament i quarantena.

Has de trucar al CAP (centre d'atenció primària) de referència. Si el CAP està tancat, has de contactar amb el centre d'urgències més proper, per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.

Si es dona un cas positiu es fa una prova PCR a tots els contactes estrets, és a dir, als companys de classe i al tutor o tutora (a l'educació infantil i primària, sempre, i partir de l'educació secundària només si el o la docent no ha mantingut les mesures de protecció i salut recomanades) i també a les persones que conviuen amb el cas sospitós.

Per facilitar la recollida de mostres en l'àmbit educatiu, sempre que sigui possible, una unitat mòbil es desplaça a l'escola a fer aquestes proves al grup afectat. Així s'evita que totes les famílies hagin de demanar hora per fer la prova i se sobrecarreguin dels centres d'atenció primària. En tot cas sempre cal esperar les indicacions de la direcció del centre educatiu.

Per valorar els contactes estrets es tenen en compte les 48 hores prèvies de l'inici dels símptomes del cas sospitós o de la confirmació del positiu.

Així, es consideren contactes estrets en el centre educatiu:

 • Els companys i companyes de classe en tots els ensenyaments, independentment que portin o no mascareta.
 • A l'educació infantil i primària, el tutor o tutora del grup. Pel que fa als altres professionals o docents del centre que fan classe o activitats puntualment amb el grup del teu fill o filla, no es consideren contactes estrets si han mantingut les mesures de seguretat i protecció recomanades, com són l'ús de la mascareta i mantenir la distància de dos metres de seguretat.
 • A partir de l'educació secundària, el professorat només es considera contacte estret si no ha mantingut les mesures de protecció i seguretat recomanades.

També es poden definir altres contactes estrets:

 • Pel que fa als desplaçaments en transport escolar, les persones situades en un radi de dos seients al voltant del cas positiu, sempre que no hi hagi hagut una protecció adequada durant 15 minuts.
 • En el menjador escolar, si hi ha hagut una distància inferior a dos metres amb el cas positiu.
 1. Si el cas positiu es confirma durant l'horari escolar
  El teu fill o filla i els companys del grup, com a contactes estrets del cas positiu, han de seguir fent classe amb normalitat, mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de l'escola. En finalitzar la jornada lectiva, han de retornar directament (sense extraescolars) a casa per iniciar la quarantena. En cas que hagin de tornar a casa amb transport escolar, han de fer-ho extremant les mesures de seguretat (portant la mascareta posada i estant separats més de dues files de la resta d'infants que no pertanyin al mateix grup).

  Si una unitat mòbil de Salut no s'ha pogut desplaçar aquell dia per fer proves PCR a l'escola, cal esperar les indicacions del centre educatiu d'on i quan es faran.

 2. Si el cas positiu es confirma fora de l'horari escolar
  El teu fill o filla i els companys del grup, com a contactes estrets del cas positiu, han d'anar a l'escola en la jornada lectiva següent per dos motius:
  • organitzar la realització de la PCR als contactes estrets;
  • rebre les instruccions necessàries per tal de seguir l'activitat lectiva durant la quarantena.

Si la PCR no es pogués fer al centre educatiu, s'indicarà on es farà. Abans i després de fer la prova PCR, els i les alumnes del grup no poden fer altres activitats fora del centre educatiu.

2.a En les hores prèvies d'iniciar la jornada lectiva
El teu fill o filla i els companys del grup del cas positiu poden iniciar la jornada a l'escola a l'espera de la realització de la prova PCR al centre, sempre mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups.

2.b Durant el cap de setmana
La direcció del centre educatiu ha de comunicar a les famílies dels contactes estrets on es faran les proves PCR i totes les indicacions per fer la quarantena, que ha de començar el mateix cap de setmana.

Així mateix, també s'indicarà a les famílies, l'hora a la qual han d'acudir al centre educatiu el següent dilluns, amb les dues finalitats esmentades (organitzar la realització de la PCR i rebre instruccions). També s'informaria si la PCR no es fes al centre educatiu.

S'utilitza la tècnica del frotis nasal, que és una tècnica molt senzilla, i en què només es posa un bastonet a l'interior de les fosses nasals, a uns 2 cm de l'entrada (és menys molesta que la del frotis nasofaringi, que és més agressiva).

Tot i que el Protocol no recomana que pares i mares entreu a l'escola per acompanyar el fill o filla quan se li hagi de fer la prova PCR, el centre educatiu pot decidir autoritzar un dels tutors perquè l'acompanyeu a fer-se la prova.