En les aules on ja feia classe fins ara, però també en d'altres específiques (per exemple, l'aula d'anglès) i en tots aquells espais d'ús educatiu (biblioteca, laboratori, taller, gimnàs, etc.).

De manera general sí, per evitar la circulació dels grups dins el centre.

Sempre que sigui possible a l'aire lliure i, de manera excepcional, al gimnàs o en pavellons municipals. En aquest darrer cas, caldrà garantir que hi ha neteja i desinfecció entre grups i bona ventilació.

Sí, sempre que es pugui garantir que hi ha neteja i desinfecció entre grups i una bona ventilació.

De manera esglaonada i per torns. Si grups de convivència diferents comparteixen espai, caldrà mantenir la distància o, si escau, usar la mascareta.

Sí, tenint en compte diverses mesures de seguretat, com l'ús de la mascareta (tret que estigui esmorzant o dinant) i la distància (1,5 metres o deixar una cadira buida) entre els alumnes que són de diferents aules.