El teu fill o filla s'ha de quedar a casa en els casos següents:

  • Quan tingui febre (més de 37,5 ºC) o altres símptomes compatibles amb la COVID-19.
  • En cas d'estar aïllat per donar positiu de COVID-19.
  • Si està a l'espera del resultat d'una PCR o d'una altra prova de diagnòstic molecular (excepte si ha estat un cribratge poblacional o un cribratge de tota l'escola).
  • Si conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19 o que té símptomes i està esperant el resultat d'una PCR o d'una altra prova de diagnòstic molecular.
  • Si està en quarantena domiciliària per haver estat identificat o identificada com a contacte estret d'alguna persona diagnosticada de COVID-19.

Així mateix, si té una malaltia crònica d'elevada complexitat, n'has de parlar amb el tutor o tutora i l'equip pediàtric, per valorar les implicacions que assisteixi presencialment a l'escola.

D'altra banda, el teu fill o filla sí que pot anar a l'escola si conviu amb una persona que està fent quarantena per ser contacte estret d'un cas positiu (per exemple, fills o filles de docents en quarantena, o germans o germanes d'alumnes en quarantena).

No, els alumnes que conviuen amb una persona que té covid-19 s'han de quedar a casa.

Les famílies abans que els fills vagin a escola: si el teu fill o filla té més de 37,5 ºC s'ha de quedar a casa.

Els centres educatius també tenen la recomanació de prendre diàriament la temperatura de tot l'alumnat que va al centre educatiu.

De forma esglaonada. S'han assignat diferents punts d'entrada i sortida als grups en intervals de 10 minuts.

Precisament les entrades esglaonades es fan perquè hi hagi el mínim d'aglomeracions possible.

Els alumnes entren fins a l'aula de forma esglaonada, per grups de convivència estables i, a partir de 6 anys, han de portar mascareta (per als més petits de 6 és opcional).

Aquesta decisió és de la família (dels tutors): si l'acompanyes has de tenir cura d'evitar les aglomeracions a l'entrada i a la sortida de l'escola.