El coronavirus SARS-CoV-2 es transmet per contacte directe amb les secrecions respiratòries que es generen amb la tos o l’esternut d’una persona malalta.

Les persones poden contraure la malaltia si:

  • Toquen els objectes o les superfícies on han caigut aquestes gotetes i després es toquen els ulls, el nas o la boca. 
  • Inhalen aquestes gotetes per proximitat amb la persona infectada. 

Per això, és tan important tapar-se la boca amb mocadors d'un sol ús o amb el colze en tossir i esternudar, rentar-se les mans molt sovint, i mantenir una distància de seguretat amb la resta de persones (un metre com a mínim).

Supervivència del virus fora del cos humà

El coronavirus SARS-CoV-2 pot sobreviure fins a:

  • 3 hores a l’aire
  • 4 hores en monedes
  • 1 dia al cartró
  • 3 dies sobre plàstic o acer inoxidable

Per això, és recomanable intensificar els procediments de neteja i desinfecció habituals que es duen a terme a les llars i incidir especialment en tots aquells objectes o superfícies amb els quals pot haver més contacte amb les mans.

Transmissió sense símptomes

Les persones infectades que no pateixen símptomes també poden transmetre el virus, ja sigui perquè la infecció no els produeix o perquè encara no han aparegut. 

La transmissió de la infecció es pot donar 1-2 dies abans dels símptomes, durant tot el període simptomàtic i fins a 5-6 dies després.

Generalment, des que el virus es contrau fins que hi ha símptomes passen entre 4 i 7 dies, però aquest període es pot allargar fins a dues setmanes.

Transmissió en animals domèstics

No hi ha evidència que els animals domèstics puguin contraure el coronavirus SARS-CoV-2 i tampoc que el puguin transmetre a persones ni altres animals.

En tot cas, els animals poden ser portadors passius de partícules del virus (a la pell, al nas, etc.), si han estat en contacte amb persones infectades. Per aquest motiu, les persones amb coronavirus o sospita que poden tenir-ne, han d'evitar el contacte proper amb el seu animal de companyia i utilitzar mascareta.

Si aquestes persones decideixen que algú altre se'n faci càrrec temporalment, la persona encarregada haurà d’evitar utilitzar els mateixos estris que hagin pogut estar en contacte amb la persona afectada, com ara plats de menjar i beure, o corretges i collars.

Transmissió a través de l'aigua i els aliments

No hi ha evidència que els aliments siguin una font o una via de transmissió del coronavirus.

Malgrat això, a l'hora de manipular aliments cal seguir les normes d'higiene, conservació i preparació d'aliments, i extremar les precaucions a l'hora de rentar fruites i verdures per garantir-ne la desinfecció. 

D'altra banda, beure aigua de l'aixeta o o fer-ne qualsevol altre ús habitual, no suposa risc de contagi, ja que el coronavirus és un tipus de virus particularment susceptible als mètodes convencionals de tractament i desinfecció. 

Data d'actualització:  19.10.2020