La valoració del professional sanitari és el principal criteri diagnòstic de la COVID-19. Les proves de detecció són eines de suport que complementen la seva valoració.

El professional sanitari és qui indica si cal fer alguna de les proves i quina és la més adient, d'acord amb les circumstàncies de la persona, la presència o absència de símptomes, els dies d’evolució de la malaltia, els antecedents de contacte amb un cas positiu i la fase de la pandèmia.

Tipus de proves

Resultats de les proves

Data d'actualització:  22.12.2020