En aquest apartat hi trobareu la definició d'alguns termes que s'empren habitualment en parlar del coronavirus SARS-CoV-2. 

Data d'actualització:  15.10.2020