La ventilació a les llars i als espais interiors és una de les mesures més importants per a la prevenció de contagis, ja que el virus pot romandre durant hores a l’aire en aerosols més petits. Si en un espai tancat hi ha una persona infectada i no es renova suficientment l’aire, la concentració del virus anirà augmentant i, en conseqüència, el risc de contagi.

Recorda! Com més ventilació, menor probabilitat de contagi.  

 

 

Ventilació dels espais tancats per prevenir la COVID-19

Data d'actualització:  10.12.2020