Coronavirus

Tipologia de mascaretes i la seva protecció

Recomanacions per a l’ús de mascaretes

Com han de ser les mascaretes per maximitzar la protecció?

En quins casos s’ha de portar mascareta?

Com fer servir correctament les mascaretes?