La higiene és un element clau per prevenir el coronavirus. Mantenir les mans ben netes, posar-se la mascareta, seguir les normes conservació i preparació dels aliments, i netejar i desinfectar la llar, són mesures bàsiques per prevenir els risc de contraure i trasmetre la malaltia.

Aquestes precaucions s'han d'extremar en cas de tenir una condició de risc o una alta exposició al virus, ja sigui per motius laborals o per convivència amb persones que podrien estar infectades.